Číselník stupňů důvěrnosti dokumentů

 

Technický popis

 

 

Stupeň důvěrnosti dokumentu určuje, komu je text dokumentu přístupný (ke čtení). Důvěrné dokumenty mohou číst pouze uživatelé s příslušným oprávněním.

 

Obsah číselníku:

DUVN - důvěrné - jen pro potřebu právního subjektu  

DUVL - důvěrné - jen pro vnitrolaboratorní potřebu

DUVA - důvěrné - jen pro autorský kolektiv

DUVS - důvěrné - jen pro správce systému SLP

DUV1 - důvěrné - dle nastavení uživatelů (viz čís. autorů)   

DUV2 - důvěrné - dle nastavení uživatelů (viz čís. autorů)   

DUV3 - důvěrné - dle nastavení uživatelů (viz čís. autorů)   

DUV4 - důvěrné - dle nastavení uživatelů (viz čís. autorů)   

DUV5 - důvěrné - dle nastavení uživatelů (viz čís. autorů)   

"nezadaná hodnota - nezadáno

 

Poznámka k DUV1 - DUV5:

V číselníku autorů lze nadefinovat až 5 skupin uživatelů s ohledem na přístup k důvěrným dokumentům (DUV1 - DUV5).

Každému autorovi lze nastavit, zda text dokumentů příslušné důvěrnosti smí číst, editovat jej, nebo k textu dokumentů nemá přístup.

Pokud u dokumentu nastavíte důvěrnost např. na "DUV2", pak text dokumentu smí číst pouze autoři, kteří mají v číselníku autorů nastavena přístupová práva pro dokumenty s důvěrností "DUV2" na hodnotu "číst" nebo "psát" (takový autor smí text dokumentu s důvěrností "DUV2" i editovat). Ten, kdo má nastaven přístup "nic", nesmí text dokumentu ani číst.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Dokumenty SLP a repetitoria" -> "Důvěrnost"

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nesmí přidávat, mazat ani a opravovat v číselníku žádný záznam.

 

Důvěrnost dokumentu se zadává v záložce "Definice" dialogu pro práci s dokumenty.