Číselník autorů

 

Technický popis

 

 

Po spuštění programu SLP (varianty slpwlc) se nejprve objeví obrazovka se základními informacemi o programu SLP a následně dialog pro výběr autora. V tomto dialogu je třeba vybrat uživatele (autora) programu SLP. Každý uživatel programu SLP musí mít v číselníku autorů přidělen jeden z předdefinovaných kódů (*A - *Z, *0 - *9).

 

Poznámka:

Pokud pracujete s elektronickým řízením dokumentace, vybírá se při startu SLP uživatel SLP (seznam uživatelů SLP vznikne spojením seznamu autorů a seznamu pracovníků laboratoře).

 

Po instalaci programu jsou v číselníku autorů předdefinovány kódy autorů (uživatelů) *A - *Z. Autor (uživatel) *A má přidělena přístupová práva SLC, ostatní autoři mají přidělena přístupová práva SLD. Kromě kódů začínajících * obsahuje číselník autorů též seznam všech autorů národních dokumentů (typ="N"), národních položek a národních škál.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Společné číselníky" -> "Autoři" 

 

Číselník autorů spravuje pomocný uživatel s kódem ** (správce nastavení). Ostatní uživatelé nemohou do číselníku autorů zasahovat. Každý uživatel smí pouze zadat, případně změnit heslo, které zabezpečuje jeho přístup k programu SLP a zadat své osobní preference v záložce "Nastavení". Správce nastavení zadá pro všechny uživatele programu SLP k jejich určenému kódu jméno zkrácené i plné, funkci a nastaví přístupová práva (v dialogu pojmenováno "úroveň"), případně přístupová práva k informacím v menu Agenda.

 

Pokud dojde k výměně některého z autorů, lze údaje o "starém" autorovi uchovat pomocí tlačítka "Historie".

Údaje budou využity při tisku dokumentů SLP (objeví se na titulní straně výtisku dokumentu).

 

Kódy autorů se používají v dialozích pro lokální položky, škály a dokumenty. Pokud autor založí, případně opraví např. položku LČLP, je tato položka LČLP "podepsána" kódem autora. Ten se objeví v dialogové položce "autor" (při založení položky) a "aktualizace" (při založení i každé další modifikaci položky). Při tisku dokumentů se na titulní stránce vytištěného dokumentu objeví jméno, případně funkce.