Číselník - MP PROGRAM - laboratoře

 

Technický popis

 

 

Označení laboratoře, pro kterou je položka LČLP nebo škála určena. Označení laboratoře se objeví pouze, pokud je spolupracující LIS = MP PROGRAM (viz dialog Počáteční nastavení systému).

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Lokální číselníky" -> "MP PROGRAM - laboratoře "

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

 

Číselník spravuje správce lokálního číselníku (SLC). Správce lokálních dokumentů (SLD) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Označení laboratoře můžete zadat v dialogu pro Lokální číselník laboratorních položek (LČLP), záložce  "Lokální číselník". Označení se automaticky přenese do všech škál vytvořených k této položce LČLP.