Číselníky v menu Agenda (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro práci s číselníky v menu Agenda. Jedná se o číselníky, které mají všechny identickou strukturu. Dialog pro práci s nimi se liší pouze titulkem, ve kterém je zobrazen název číselníku.

 

Seznam číselníků menu Agenda

 

Název číselníku

Oblast přístupových práv

Max. délka klíče a kódu

 

 

 

Technika laboratoře - typ

Technika + SLC

8

Technika laboratoře - způsob nabytí

Technika + SLC

1

Adresář laboratoře - kategorie

Adresář + SLC

8

Objednávaný materiál - kategorie

Objednávky + SLC

8

Záznamy o neshodách - typ neshody

spravuje SLC

8

Poskytovatelé EHK

spravuje SLC

8

Typy dokumentů EHK

spravuje SLC

8

Audit - druh auditu

spravuje SLC

8

Audit - zjištěni

spravuje SLC

8

 

 

Dialog pro práci s číselníky v menu Agenda má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje základní informace o aktuálním záznamu číselníku. Záložka Seznam zobrazí seznam všech záznamů číselníku.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle plného názvu.

 

Přístupová práva

 

V tabulce se seznamem číselníků v menu Agenda je ve sloupci "Oblast přístupových práv" oblast dat v menu Agenda, do které číselník patří. Pokud má uživatel programu  SLP od správce nastavení nastavenu v číselníku autorů pro tuto oblast úroveň přístupových práv

nic - uživateli není dovoleno data z oblasti ani prohlížet

číst - uživatel smí data z oblasti číst, případně vytvářet tiskové sestavy. Nesmí ale data modifikovat

psát - uživatel smí data z oblasti číst, vytvářet tiskové sestavy. Smí je i modifikovat.

Číselníky v menu Agenda spravují uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC a uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD, kteří mají od správce nastavení nastavena přístupová práva "psát" pro práci s údaji v zadané oblasti dat menu Agenda (viz Přístupová práva pro menu Agenda). Výjimkou je číselník číselník "Záznamy o neshodách - typ neshody", který spravuje pouze správce lokálního číselníku.

 

Pokud se v následujícím textu bude mluvit o editaci, přidávání a výmazu, týká se to pouze uživatelů s přístupovými právy SLC a těch, kteří mají pro oblast dat v menu Agenda, do které číselník patří, nastavena přístupová práva "psát".

 

 

Popis záložky Detail

 

Údaje o aktuálním záznamu v číselníku.

Všechny údaje v záložce Detail spravují uživatelé programu SLP s přístupovými právy "psát" pro oblast přístupových práv aktuálního číselníku (viz odstavce Seznam číselníků menu Agenda a Přístupová práva). Mohou editovat údaje na této záložce, přidávat nové záznamy do číselníku i mazat záznamy z číselníku. Výjimkou je pouze číselník "Technika laboratoře - typ", který spravuje správce národního číselníku. V něm nelze editovat žádné údaje v záložce Detail.

 

 

Klíč - jednoznačná identifikace.

Klíč lze zadat pouze v režimu přidávání záznamu do číselníku (po použití tlačítka Přidání). Po vyplnění klíče dojde ke kontrole jednoznačnosti v rámci číselníku. Následně již klíč nelze editovat.

Maximální délka klíče - viz tabulka výše

 

Kód - zakládá se společně s klíčem (při založení nového záznamu v číselníku je do něj nakopírován klíč).

Kód lze editovat. Maximální délka kódu - viz tabulka výše

 

Zkratka - zkratka názvu

Kód lze editovat. Má délku maximálně 8 znaků.

 

Název do sestav  - základní tvar názvu. Slouží i k třídění.

Název do sestav lze editovat. Má délku maximálně 32 znaků.

 

Plný název - nezkrácený plný název.

Plný název lze editovat. Má délku maximálně 55 znaků.

 

Plný název, popis - nezkrácený plný název včetně doplňujících informací (volným textem)

Plný název, popis lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Prázdná hodnota - tlačítko pro přidání "prázdného" záznamu do číselníku (záznamu, který nemá vyplněný klíč). Tento záznam se používá při výběru z číselníku prostřednictvím výběrového seznamu. Pokud potřebujete, aby nebyla vybrána žádná hodnota z číselníku, vyberete "prázdný" záznam.

Prázdný záznam může být v číselníku jen jeden.

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění číselníku podle

• Pořadí (je zobrazeno v záložce Seznam)

• Plného názvu

• Kódu

• Klíče

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude změněno třídění jednoduchého číselníku dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem "Storno" dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka "Storno" bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Poznámka:

Třídění a hledání podle pořadí má význam pouze v číselníku Technika laboratoře - typ, kde jej spravuje SNC. V ostatních číselnících není pořadí vyplněno.

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v aktuálním záznamu číselníku bez nutnosti opustit záznam nebo zavřít obrazovku. Před uložením proběhne formální kontrola správnosti a úplnosti vyplnění záznamu. Pokud záznam není vyplněn správně a úplně, vypíše se upozornění na první zjištěný problém a k uložení změn nedojde.

 

Přidání - tlačítko pro přidání nového záznamu do číselníku

 

Výmaz - tlačítko pro výmaz aktuálního záznamu číselníku

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s číselníkem. Došlo-li od posledního uložení ke změně v definici aktuálního záznamu číselníku, objeví se dotaz na uložení změn. Obdobně jako při použití tlačítka Uložit dojde ke kontrole správnosti a úplnosti vyplnění záznamu. Pokud záznam není vyplněn správně a úplně, vypíše se upozornění na první zjištěný problém a k ukončení dialogu nedojde

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech záznamů číselníku. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z číselníku (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Klíč

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče.

 

Kód

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu.

 

Zkratka

 

Název do sestav

 

Plný název

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle plného názvu.

 

Pořadí - logické pořadí záznamů jednoduchého číselníku. Je zobrazeno pouze v záložce Seznam.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pořadí.

 

Poznámka:

Sloupec "Pořadí" má význam pouze v číselníku Technika laboratoře - typ, kde jej spravuje SNC. V ostatních číselnících není pořadí naplněno.

 

Popis tlačítek Help, Prázdná hodnota, Třídění, Přidání a Výmaz - viz Popis záložky Detail.

 

 (tisk 1) - zobrazí dialog pro tisk číselníku (sestava v přehledné tabulkové formě bez  podrobných popisů). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 2) - zobrazí dialog pro tisk číselníku (sestava s podrobnějšími popisnými informacemi). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s číselníkem.