Záznamy o neshodách

 

Technický popis

 

 

Záznamy o neshodách při laboratorním vyšetření. Dialog vás povede celým procesem řešení neshody při laboratorním vyšetření.

 

Zadávají se údaje o zjištěné neshodě, oznámení o zastavení provádění laboratorního vyšetřování, analýze příčin vzniku neshody, návrhu, realizace a kontrole účinnosti nápravného opatření, oznámení o obnovení provádění laboratorního vyšetření a ukončení nápravného opatření. Pokud se nápravným opatřením nepodařilo neshodu odstranit, je výsledkem nápravného opatření nová neshoda, která se řeší analogickým postupem (existuje vzájemná vazba mezi těmito neshodami).

 

V záznamech o neshodách se využívá seznam pracovníků laboratoře.

 

Lze vytisknout záznam o aktuální neshodě, seznam neshod za období a seznam opatření k realizaci pro vybraného pracovníka laboratoře,

 

Záznamy o neshodách najdete

v menu "Agenda" -> "Záznamy o neshodách"

 

Záznamy o neshodách může zadávat a měnit správce lokálního číselníku (SLC). i správce lokálních dokumentů (SLD). Uživatelé s přístupovými právy UC smí standardně záznamy o neshodách pouze číst. V počátečním nastavení systému lze nastavit ale příznak, že editovat záznamy o neshodách smí i uživatelé s přístupovými právy UC.

 

Záznamy o neshodách jsou provázány s elektronickým řízením záznamů (EŘZ).