Dokumenty SLP - tisk seznamu dokumentů

 

Viz též:

Dokumenty SLP - definice.

                Repetitoria

 

 

Technický popis

 

 

Volba v dialogu "Dokumenty SLP a repetitoria", záložce "Seznam", pomocí které lze vytisknout různé tvary seznamu dokumentů SLPa textů.

 

Lze zvolit typ tisku a filtrování (do tiskové sestavy se dostanou pouze dokumenty, které vyhovují filtrovací podmínce). Pokud bude např. nastaven filtr typ1 = "SOP", Gesce = "B" a ostatní filtrovací podmínky nebudou vyplněny, pak tisková sestava bude obsahovat všechny dokumenty se typem1 = "SOP" a gescí = "B".

 

Typ tisku Kód - typ - gesce - stav - dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu:

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 

Typ tisku Kód - typ- typ1 - typ2 - osnova ... - dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle skupiny:

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 

Typ tisku Kód, autor, číslo, verze ... - tisková sestava je orientována na šířku. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle čísla:

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

Typ tisku Kód, rozdělovník - do tiskové sestavy se dostanou všechny schválené dokumenty, které navíc vyhovují nastavení filtru. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu:

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

Typ tisku Kód, poznámka - do tiskové sestavy se dostanou všechny dokumenty, které vyhovují nastavení filtru a mají vyplněnou poznámku. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu:

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

Typ tisku Schválené dokumenty - do tiskové sestavy se dostanou všechny lokální schválené dokumenty bez ohledu na nastavení filtru (vnímá se pouze nastavení filtru pro aktuálnost dokumentu). Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu:

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

V alternativním tvaru seznamu schválených dokumentů není sloupec "Revize". Místo něj seznam obsahuje sloupec "Příští revize"

 

 

Typ tisku Dokumenty s nezkontrolovanými změnami - do tiskové sestavy se dostanou lokální schválené dokumenty, které odpovídají nastavenému filtru a ve kterých byla provedena a zdokumentována dosud nezkontrolovaná změna (bez ohledu na nastavení filtru). Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu:

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 

Typ tisku Dokumenty s neschválenými změnami - do tiskové sestavy se dostanou lokální

schválené dokumenty, které odpovídají nastavenému filtru a ve kterých byla provedena a zdokumentována změna, změna byla zkontrolována, ale dosud nebyla schválena (bez ohledu na nastavení filtru). Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu. Tvar sestavy je shodný s tvarem sestavy "Dokumenty s nezkontrolovanými změnami", liší se pouze titulkem sestavy.

 

 

Typ tisku Dokumenty pro funkci - do tiskové sestavy se dostanou všechny lokální dokumenty, které mají v rozdělovníku uvedenu zadanou funkci (viz pole pro zadání funkce za typem sestavy), bez ohledu na nastavení filtru. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 

Typ tisku Deník řízené dokumentace (nepoužije se filtrování) - do tiskové sestavy se dostanou všechny lokální dokumenty, které jsou schválené a aktuální. Dokumenty budou v tiskové sestavě rozděleny po skupinách. Skupina SOP bude dále rozdělena podle typ1. Ve skupinách budou dokumenty setříděny podle čísla. Pro každý dokument bude zobrazeno číslo dokumentu, kód dokumentu, verze dokumentu, začátek platnosti dokumentu, datum příští revize, autor a počet výtisků (z rozdělovníku).

 

Ukázka části deníku řízené dokumentace:

 

 

Typ tisku Indikátory kvality řízení dokumentace - tisková sestava je zásadně odlišná od všech předchozích sestav. Proto je pro ní vypracován samostatný Help.

 

Tiskové sestavy Dokumenty a odkazy - celkem šest sestav, které jsou určeny hlavně jako pomocné nástroje při vytváření hypertextu. Pomocí těchto sestav si lze zkontrolovat odkazy mezi jednotlivými dokumenty.

 

Ukázka části sestavy "Dokumenty a odkazy v nich (jen dokumenty s odkazy)":

 

 

Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu).