Repetitoria - Definice

 

 

Viz též:

Repetitoria - seznam.

                Dokumenty SLP

Návod k tvorbě uživatelských tiskových šablon

 

 

Technický popis

 

 

Viz též popis skupin a typů v systému SLP definovaných struktur dokumentů:

Dokumenty a texty - po skupinách

 

 

Viz též popis skupin a typů v systému SLP definovaných struktur dokumentů:

Dokumenty a texty - po skupinách

 

 

První ze dvou záložek dialogu pro práci s texty repetitorií. Další záložkou dialogu pro práci s texty repetitorií je Seznam.

 

Poznámka:

Pro editaci obsahu textů repetitorií je použit Word, verze 2000 a vyšší. Pokud pracujete s nižší verzí Wordu, budete moci obsah již vytvořených textů repetitorií  pouze prohlížet.

 

Dialog pro práci s texty repetitorií lze aktivovat z menu Dokumenty a texty (volba "Texty repetitorií") nebo z dialogu Dokumenty SLP a texty repetitorií - po skupinách (menu Dokumenty a texty).

 

 

Je-li dialog pro práci s texty repetitorií aktivován volbou "Texty repetitorií", pracuje se se všemi repetitorii lokálního i národního typu. Je-li dialog pro práci s texty repetitorií aktivován z dialogu Dokumenty SLP a texty repetitorií - po skupinách (spodní dva řádky tlačítkové obrazovky), pracuje se s vybranou skupinou repetitorií. V titulku dialogu se objeví název vybrané skupiny.

 

Seznam repetitorií národního typu je vytvářen jako vzor autorským kolektivem národního číselníku a dokumentů. Pro vaší práci jsou určena repetitoria lokálního typu. Ty lze vytvářet přidáním zcela nových repetitorií pomocí tlačítka Přidání  i převzetím národních vzorů.

 

Přidávat, případně opravovat repetitoria lokálního typu mohou pouze uživatelé s přístupovými právy SLCpřístupovými právy SLD. Uživatelé s přístupovými právy UC mohou repetitoria pouze prohlížet a tisknout.

 

Repetitoria národního typu (typ = N) můžete pouze prohlížet (slouží jako vzor pro vypracování texty repetitorií lokálního typu). Nemůžete je editovat, mazat, ani přidávat.

 

Záložka "Definice" obsahuje základní informace, které popisují a zatřiďují repetitorium. Obsahuje klíč, kód a název repetitoria, typ repetitoria (národní, lokální), typ 1/2 repetitoria, skupinu, osnovu repetitoria. Dále je zde zobrazen seznam příloh repetitoria, abstrakt a poznámka. Ve spodní části záložky je zobrazena informace o původním autoru repetitoria, poslední aktualizaci repetitoria a jeho stavu.

 

Ve spodní části záložky jsou dvě řady tlačítek, pomocí kterých se provádí většina akcí s repetitorii (důležitá jsou tlačítka "Prohlížení" pro zobrazení textu repetitoria a "Word" pro editaci textu repetitoria).