Správce dokumentace

 

 

V roce 2011 byla do SLP přidána v souvislosti s vytvořením systému elektronického řízení dokumentace nová funkce správce dokumentace. Jeho hlavním úkolem je řídit a kontrolovat proces elektronického řízení dokumentace.

 

Správce dokumentace se nastavuje v počátečním nastavení systému.  Vybírá se z číselníku autorů. Musí mít přístupová práva SLC. Implicitně je jako správce dokumentace nastaven autor s kódem *A.

 

V počátečním nastavení systému lze nastavit, že schválení dokumentů provádí pouze správce dokumentace.

 

Poznámka:

Pokud je tato vlastnost nastavena, nebere se v úvahu nastavení "autor s přístupovými právy SLD smí schvalovat dokumenty" v záložce "Přístupová práva" v číselníku autorů.

 

V procesu elektronického řízení dokumentace má kromě práv autora dokumentů navíc k dispozici volby v submenu "Elektronické řízení dokumentace" (všechny volby v tomto submenu kromě první jsou určeny výhradně pro správce dokumentace). Pomocí těchto voleb může sledovat proces vyřizování požadavků vzniklých v průběhu elektronického řízení dokumentace a aktivně do něj zasahovat. Má k dispozici nástroj pro hromadné nastavení rolí autorů v průběhu životního cyklu dokumentů a dále vytváří a udržuje skupiny uživatelů SLP a skupiny dokumentů.