Elektronické řízení dokumentace a EŘZ

 

 

Technický popis

 

Viz též:

Elektronické řízení dokumentace

 

 

Dialog pro zpracování požadavků vzniklých v procesech elektronického řízení dokumentace a elektronického řízení záznamů. Obsah dialogu je variabilní. Závisí na vašich přístupových právech (uživatel-UC, autor dokumentů-SLC,SLD) a na tom, zda existují požadavky,které jsou určeny pro vás a nejsou dosud zpracovány.

 

Pokud existují požadavky, které jsou určeny pro vás a nejsou dosud zpracovány, může se dialog objevit při startu SLP ihned po výběru uživatele (viz přepínač " neupozorňovat při startu SLP na nepřečtené dokumenty" v počátečním nastavení systému, záložce "Elektronické řízení dokumentace"). Kdykoliv během práce se SLP je dialog přístupný v menu "Dokumenty a texty", submenu "Elektronické řízení dokumentace a EŘZ".