Číselník Pracovníci laboratoře

 

Technický popis

 

Viz též:

                Elektronické řízení dokumentace

 

 

Číselník Pracovníci laboratoře najdete v menu Číselníky -> Společné číselníky. Objeví se pouze, pokud pracujete s elektronickým řízením dokumentace. Nejedná se vlastně o číselník, ale spíš o zvláštní přístup k seznamu pracovníků laboratoře, který je vytvářen pomocí volby "Pracovníci laboratoře" v menu "Agenda".

 

Při práci s elektronickým řízením dokumentace je potřeba, aby se každý uživatel programu SLP přihlašoval do SLP adresně, tzn. aby program vždy věděl, kdo s ním pracuje. K tomu nestačí pouze číselník autorů, protože ten rozlišuje pouze autory položek, škál a dokumentů a pro uživatele, kteří nemají právo modifikovat data, je vytvořen jeden společný autor s kódem "*". Proto se při práci s elektronickým řízením dokumentace nevybírá při spuštění SLP autor z číselníku autorů, ale uživatel SLP ze seznamu, který vznikne spojením seznamu pracovníků laboratoře a číselníku autorů. Tento spojený seznam umožní, aby se všichni uživatelé SLP přihlásili do programu neanonymně.

 

Seznam pracovníků laboratoře v menu Agenda obsahuje řadu citlivých údajů. Proto je přístup k němu omezen (viz nastavení přístupových práv pro menu Agenda v číselníku autorů). Z toho důvodu je vytvořen číselník pracovníků laboratoře. Zobrazí pouze jmenný seznam pracovníků laboratoře a obsahuje nástroje pro propojení pracovníků laboratoře se seznamem autorů. Dále umožňuje, aby si každý pracovník laboratoře zadal heslo, pomocí kterého bude chránit své přihlášení do SLP.