EŘD - poslání rozpracovaného dokumentu autorům k přečtení (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

                Elektronické řízení dokumentace

 

Dialog pro odeslání rozpracovaného dokumentu ostatním autorům k přečtení.

 

 

Přístupová práva

 

Údaje v dialogu smí editovat uživatelé s přístupovými právy SLC a SLD.

 

 

Filtr - zobrazit jen označené autory - pokud je filtr nastaven, budou v seznamu zobrazeni pouze vybraní autoři (označení ve sloupci "Ozn.")

 

Skupina - tlačítko pro výběr skupiny uživatelů SLP. Po vybraní skupiny uživatelů bude zachováno označení již označených autorů, navíc budou označeni všichni další autoři z vybrané skupiny.

  

Seznam autorů - popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Ozn - sloupec pro označení autora, kterému chcete dokument poslat. Kliknutím do sloupce lze označení změnit. Dokument bude poslán pouze označeným autorům.

 

 (tlačítko nad nadpisem sloupce "Ozn.") - označení všech autorů v seznamu

 

 - (tlačítko nad nadpisem sloupce "Ozn.") - zrušení označení všech autorů v seznamu

 

Urg. -  sloupec pro označení urgentnosti požadavku na přečtení dokumentu

 

Kód - kód autora

 

Jméno autora - jméno autora z číselníku autorů

 

Úroveň - úroveň přístupových práv autora SLP

 

Termín pro přečtení dokumentu - termín, dokdy mají nejpozději uživatelé dokument přečíst. Termín, který se nabízí, vychází ze lhůty pro splnění požadavků na autory dokumentů (viz "Počáteční nastavení systému", záložka "EŘD")

 

Informace, která se zobrazí autorům - fakultativní text, který lze odeslat společně s dokumentem. Autoři si budou moci při čtení dokumentu poslaný text zobrazit.

Informaci lze editovat. Její délka není omezena (memo pole).

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

OK - tlačítko pro ukončení dialogu a odeslání dokumentu vybraným autorům k přečtení

 

Storno - tlačítko pro ukončení dialogu bez odeslání dokumentu vybraným autorům k přečtení