Audity

 

Technický popis

 

 

Seznam auditů všech typů. Jedná se o administrativní nástroj pro vedení agendy laboratoře.

  

Pomocí dialogu lze evidovat údaje o všech auditech, které v laboratoři proběhly nebo proběhnou.

 

Jsou evidovány základní údaje o auditech. K auditu lze připojit dotazník. Ke zjištění z auditu lze založit nápravné nebo preventivní opatření.

 

Údaje v dialogu smí editovat uživatelé programu  SLP, kteří mají v číselníku autorů nastavena přístupová práva na úroveň SLC nebo SLD. Ostatní uživatele SLP smí údaje o auditech pouze číst.

 

Agenda auditů je provázána s elektronickým řízením záznamů (EŘZ).