Protilátky proti Candida albicans (titr)

Anti-Candida albicans (titr)S_Anti-Candida albicans (titr)

Anti-Candida albicans (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-Candida albicans (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] aglutinace)
Anti-Candida albicans (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] komplement-fix. reakce)
Anti-Candida albicans (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] inhibice hemaglutinace)

P_Anti-Candida albicans (titr)

Anti-Candida albicans (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-Candida albicans (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] aglutinace)
Anti-Candida albicans (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] komplement-fix. reakce)
Anti-Candida albicans (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] inhibice hemaglutinace)


Anti-Candida albicans (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-Candida albicans (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 05392
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Candida albicans (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Candida albicans (titr)
S
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Candida albicans (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] aglutinace)

Systém: S
Komponenta: Anti-Candida albicans (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace
Klíč: 05393
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Candida albicans (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Candida albicans (titr)
S
Aglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Candida albicans (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] komplement-fix. reakce)

Systém: S
Komponenta: Anti-Candida albicans (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Komplement-fixační reakce
Klíč: 05394
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Candida albicans (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Candida albicans (titr)
S
Komplement-fixační reakce
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Candida albicans (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] inhibice hemaglutinace)

Systém: S
Komponenta: Anti-Candida albicans (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Inhibice hemaglutinace
Klíč: 05395
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Candida albicans (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Candida albicans (titr)
S
Inhibice hemaglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Candida albicans (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-Candida albicans (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 05388
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Candida albicans (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Candida albicans (titr)
P
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Candida albicans (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] aglutinace)

Systém: P
Komponenta: Anti-Candida albicans (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace
Klíč: 05389
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Candida albicans (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Candida albicans (titr)
P
Aglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Candida albicans (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] komplement-fix. reakce)

Systém: P
Komponenta: Anti-Candida albicans (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Komplement-fixační reakce
Klíč: 05390
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Candida albicans (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Candida albicans (titr)
P
Komplement-fixační reakce
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-Candida albicans (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] inhibice hemaglutinace)

Systém: P
Komponenta: Anti-Candida albicans (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Inhibice hemaglutinace
Klíč: 05391
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti Candida albicans (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-Candida albicans (titr)
P
Inhibice hemaglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)