Adrenalin

AdrenalinS_Adrenalin

Adrenalin (S; látková konc. [nmol/l] *)
Adrenalin (S; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

P_Adrenalin

Adrenalin (P; látková konc. [nmol/l] *)
Adrenalin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Adrenalin (P; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

U_Adrenalin

Adrenalin (U; látková konc. [nmol/l] *)
Adrenalin (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Adrenalin (U; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

DU_Adrenalin

Adrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] *)
Adrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] ELISA)
Adrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] chromatografie-HPLC)


Adrenalin (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Adrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 00287
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,5 - 10
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum je méně vhodný materiál než plazma. Odběr po 30 minutách v leže s žilním katetrem. Dieta, 4 hodiny nepít a nejíst, neužívat minimálně 3 dny před odběrem antihypertenziva. Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceAdrenalin (S; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Adrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00288
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,5 - 10,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum je méně vhodný materiál než plazma. Odběr po 30 minutách v leže s žilním katetrem. Dieta, 4 hodiny nepít a nejíst, neužívat minimálně 3 dny před odběrem antihypertenziva. Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAdrenalin (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Adrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 00285
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,5 - 10,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr po 30 minutách v leže s žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparin sodný nebo K2EDTA, jako antioxidant glutathion nebo metabisulfid. Před odběrem dieta, 4 hodiny nepít a nejíst, antihypertensiva neužívat minimálně 3 dny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po separaci plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceAdrenalin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Adrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13326
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 1,00 - 10,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr po 30 minutách v leže s žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparin sodný nebo K2EDTA, jako antioxidant glutathion nebo metabisulfid. Před odběrem dieta, 4 hodiny nepít a nejíst, antihypertensiva neužívat minimálně 3 dny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po separaci plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,16 0,55 nmol/l

Viz též:
P
ELISA
Látková koncentraceAdrenalin (P; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Adrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00286
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,5 - 10,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr po 30 minutách v leže s žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparin sodný nebo K2EDTA, jako antioxidant glutathion nebo metabisulfid. Před odběrem dieta, 4 hodiny nepít a nejíst, antihypertensiva neužívat minimálně 3 dny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po separaci plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAdrenalin (U; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Adrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 00289
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 2000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:
Přepočítavací faktor: ng/l * 0.00546 = nmol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Zajistit sběr moče za 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceAdrenalin (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: U
Komponenta: Adrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13327
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 2000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:
Přepočítavací faktor: ng/l * 0.00546 = nmol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Zajistit sběr moče za 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
ELISA
Látková koncentraceAdrenalin (U; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Adrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00290
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 2000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:
Přepočítavací faktor: ng/l * 0.00546 = nmol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Zajistit sběr moče za 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAdrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Adrenalin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: *
Klíč: 00283
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 2000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:
Přepočítavací faktor: ng/l * 0.00546 = nmol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírat do nádoby s 10 ml HCl, udržovat v chladu. Minimálně 2 dny před sběrem neužívat antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
*
Látkový tokAdrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] ELISA)

Systém: dU
Komponenta: Adrenalin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: ELISA
Klíč: 13325
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 2000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:
Přepočítavací faktor: ng/l * 0.00546 = nmol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírat do nádoby s 10 ml HCl, udržovat v chladu. Minimálně 2 dny před sběrem neužívat antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 30 110 nmol/d

Viz též:
dU
ELISA
Látkový tokAdrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Adrenalin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00284
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 2000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:
Přepočítavací faktor: ng/l * 0.00546 = nmol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírat do nádoby s 10 ml HCl, udržovat v chladu. Minimálně 2 dny před sběrem neužívat antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tok