Protilátky IgA proti gliadinu - index

Anti-gliadin IgA indexS_Anti-gliadin IgA index

Anti-gliadin IgA index (S; rel. látkový poměr [1] *)
Anti-gliadin IgA index (S; rel. látkový poměr [1] ELISA)

P_Anti-gliadin IgA index

Anti-gliadin IgA index (P; rel. látkový poměr [1] *)


Anti-gliadin IgA index (S; rel. látkový poměr [1] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-gliadin IgA index
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00350
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky proti ant. prostředí
Poznámka:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S_Anti-gliadin IgA index
Anti-gliadin IgA index
S
*
Relativní látkový poměrAnti-gliadin IgA index (S; rel. látkový poměr [1] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Anti-gliadin IgA index
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 00351
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky proti ant. prostředí
Poznámka:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S_Anti-gliadin IgA index
Anti-gliadin IgA index
S
ELISA
Relativní látkový poměrAnti-gliadin IgA index (P; rel. látkový poměr [1] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-gliadin IgA index
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03183
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky proti ant. prostředí
Poznámka:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Anti-gliadin IgA index
P
*
Relativní látkový poměr