Rezistence na aktivovaný protein C

APC - rezistenceP_APC - rezistence

APC - rezistence (P; čas [s] *) Neaktuální
APC - rezistence (P; čas [s] koagulace) Neaktuální
APC - rezistence (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální
APC - rezistence (P; čas [s] koagul. (det. magn.)) Neaktuální
APC - rezistence (P; čas [s] koagulace (opticky)) Neaktuální


APC - rezistence (P; čas [s] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APC - rezistence
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 07716
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Položka byla nahrazena nově definovanou skupinou položek

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C je 8 týdnů. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) představuje nedostatečnou nebo nulovou odpověď na aktivovaný protein C (APC). Popisuje tedy odolnost systému vůči vlivu proteinu C na koagulačně aktivní faktory (Va a VIIIa). Nejčastěji bývá vyvolána tzv. Leidenskou mutací (jednobodová mutace genu pro faktor V). U této mutace má FV normální prokoagulační aktivitu, ale nedá se proteolyticky štěpit APC. Protože je inaktivace faktoru Va velmi pomalá, zvyšuje se stabilita protrombinového komplexu a může dojít k rozvinutí hyperkagulačního stavu a vzniku trombózy. APC-R se stanovuje pomocí funkčního testu, výsledky se udávají jako poměr dvou časů. Fyziologické rozmezí je 2-5.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 90 >120 500 s

Viz též:
APC - rezistence
P
*
ČasAPC - rezistence (P; čas [s] koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APC - rezistence
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 07717
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Položka byla nahrazena nově definovanou skupinou položek

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C je 8 týdnů. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) představuje nedostatečnou nebo nulovou odpověď na aktivovaný protein C (APC). Popisuje tedy odolnost systému vůči vlivu proteinu C na koagulačně aktivní faktory (Va a VIIIa). Nejčastěji bývá vyvolána tzv. Leidenskou mutací (jednobodová mutace genu pro faktor V). U této mutace má FV normální prokoagulační aktivitu, ale nedá se proteolyticky štěpit APC. Protože je inaktivace faktoru Va velmi pomalá, zvyšuje se stabilita protrombinového komplexu a může dojít k rozvinutí hyperkagulačního stavu a vzniku trombózy. APC-R se stanovuje pomocí funkčního testu, výsledky se udávají jako poměr dvou časů. Fyziologické rozmezí je 2-5.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 90 >120 500 s

Viz též:
APC - rezistence
P
Koagulace
ČasAPC - rezistence (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APC - rezistence
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07718
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Položka byla nahrazena nově definovanou skupinou položek

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C je 8 týdnů. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) představuje nedostatečnou nebo nulovou odpověď na aktivovaný protein C (APC). Popisuje tedy odolnost systému vůči vlivu proteinu C na koagulačně aktivní faktory (Va a VIIIa). Nejčastěji bývá vyvolána tzv. Leidenskou mutací (jednobodová mutace genu pro faktor V). U této mutace má FV normální prokoagulační aktivitu, ale nedá se proteolyticky štěpit APC. Protože je inaktivace faktoru Va velmi pomalá, zvyšuje se stabilita protrombinového komplexu a může dojít k rozvinutí hyperkagulačního stavu a vzniku trombózy. APC-R se stanovuje pomocí funkčního testu, výsledky se udávají jako poměr dvou časů. Fyziologické rozmezí je 2-5.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 90 >120 500 s

Viz též:
APC - rezistence
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasAPC - rezistence (P; čas [s] koagul. (det. magn.)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APC - rezistence
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07719
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Položka byla nahrazena nově definovanou skupinou položek

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C je 8 týdnů. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) představuje nedostatečnou nebo nulovou odpověď na aktivovaný protein C (APC). Popisuje tedy odolnost systému vůči vlivu proteinu C na koagulačně aktivní faktory (Va a VIIIa). Nejčastěji bývá vyvolána tzv. Leidenskou mutací (jednobodová mutace genu pro faktor V). U této mutace má FV normální prokoagulační aktivitu, ale nedá se proteolyticky štěpit APC. Protože je inaktivace faktoru Va velmi pomalá, zvyšuje se stabilita protrombinového komplexu a může dojít k rozvinutí hyperkagulačního stavu a vzniku trombózy. APC-R se stanovuje pomocí funkčního testu, výsledky se udávají jako poměr dvou časů. Fyziologické rozmezí je 2-5.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 90 >120 500 s

Viz též:
APC - rezistence
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasAPC - rezistence (P; čas [s] koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APC - rezistence
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07720
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Položka byla nahrazena nově definovanou skupinou položek

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C je 8 týdnů. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) představuje nedostatečnou nebo nulovou odpověď na aktivovaný protein C (APC). Popisuje tedy odolnost systému vůči vlivu proteinu C na koagulačně aktivní faktory (Va a VIIIa). Nejčastěji bývá vyvolána tzv. Leidenskou mutací (jednobodová mutace genu pro faktor V). U této mutace má FV normální prokoagulační aktivitu, ale nedá se proteolyticky štěpit APC. Protože je inaktivace faktoru Va velmi pomalá, zvyšuje se stabilita protrombinového komplexu a může dojít k rozvinutí hyperkagulačního stavu a vzniku trombózy. APC-R se stanovuje pomocí funkčního testu, výsledky se udávají jako poměr dvou časů. Fyziologické rozmezí je 2-5.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 50 90 >120 500 s

Viz též:
APC - rezistence
P
Koagulace (opticky)
Čas