Base excess

Base excessP_Base excess

Base excess (P; přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

B_Base excess

Base excess (B; přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)


Base excess (P; přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: P
Komponenta: Base excess
Druh veličiny: Přírůstek látkové koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 01094
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -40 - -10 - 10 - 40
MTV:
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Výpočet v rámci vyšetření acidobazické rovnováhy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P_Base excess
P
Výpočet
Přírůstek látkové koncentraceBase excess (B; přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: B
Komponenta: Base excess
Druh veličiny: Přírůstek látkové koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 01093
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -40 - -10 - 10 - 40
MTV:
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Výpočet z hodnot pH a pCO2 a případně hemoglobinu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B_Base excess
B
Výpočet
Přírůstek látkové koncentrace