C4 složka komplementu

C4 složka komplementuS_C4 složka komplementu

C4 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] *)
C4 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)
C4 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)
C4 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] radiál. imunodifuze)

P_C4 složka komplementu

C4 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] *)
C4 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)
C4 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)
C4 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] radiál. imunodifuze)


C4 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: C4 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 01206
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,75 - 9,90
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C4 je složkou komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,02 0,05 0,10 0,35 0,60 1,00 9,90 g/l

Viz též:
S_C4 složka komplementu
C4 složka komplementu
S
*
Hmotnostní koncentraceC4 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: C4 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01207
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,75 - 9,90
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C4 je složkou komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,02 0,05 0,10 0,35 0,60 1,00 9,90 g/l

Viz též:
S_C4 složka komplementu
C4 složka komplementu
S
Hmotnostní koncentraceC4 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: C4 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 01208
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,75 - 9,90
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C4 je složkou komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,02 0,05 0,10 0,35 0,60 1,00 9,90 g/l

Viz též:
S_C4 složka komplementu
C4 složka komplementu
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceC4 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] radiál. imunodifuze)

Systém: S
Komponenta: C4 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01209
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,75 - 9,90
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C4 je složkou komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,02 0,05 0,10 0,35 0,60 1,00 9,90 g/l

Viz též:
S_C4 složka komplementu
C4 složka komplementu
S
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceC4 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: C4 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 01202
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,75 - 9,90
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C4 je složkou komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,02 0,05 0,10 0,35 0,60 1,00 9,90 g/l

Viz též:
C4 složka komplementu
P
*
Hmotnostní koncentraceC4 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: C4 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01203
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,75 - 9,90
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C4 je složkou komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,02 0,05 0,10 0,35 0,60 1,00 9,90 g/l

Viz též:
C4 složka komplementu
P
Hmotnostní koncentraceC4 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: C4 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 01204
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,75 - 9,90
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C4 je složkou komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,02 0,05 0,10 0,35 0,60 1,00 9,90 g/l

Viz též:
C4 složka komplementu
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceC4 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] radiál. imunodifuze)

Systém: P
Komponenta: C4 složka komplementu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01205
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,75 - 9,90
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Glykoprotein C4 je složkou komplementu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,02 0,05 0,10 0,35 0,60 1,00 9,90 g/l

Viz též:
C4 složka komplementu
P
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentrace