Vápenatý disociovaný kation

Ca ionizovanéS_Ca ionizované

Ca ionizované (S; látková konc. [mmol/l] *) Neaktuální
Ca ionizované (S; látková konc. [mmol/l] výpočet) Neaktuální
Ca ionizované (S; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)
Ca ionizované (S; látková konc. [mmol/l] vzorec 2)
Ca ionizované (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce) Neaktuální

P_Ca ionizované

Ca ionizované (P; látková konc. [mmol/l] *)
Ca ionizované (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

B_Ca ionizované

Ca ionizované (B; látková konc. [mmol/l] *)
Ca ionizované (B; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(A)_Ca ionizované

Ca ionizované (P(a); látková konc. [mmol/l] *)
Ca ionizované (P(a); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(C,RRT)_Ca ionizované

Ca ionizované (Plazma (citrát, RRT); látková konc. [mmol/l] *)
Ca ionizované (Plazma (citrát, RRT); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(V)_Ca ionizované

Ca ionizované (P(v); látková konc. [mmol/l] *)
Ca ionizované (P(v); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P(V;MXD)_Ca ionizované

Ca ionizované (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] *)
Ca ionizované (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

UNSFCVVH_Ca ionizované

Ca ionizované (Krev(CVVH); látková konc. [mmol/l] *)
Ca ionizované (Krev(CVVH); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)


Ca ionizované (S; látková konc. [mmol/l] *) Neaktuální

Systém: S
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01265
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.
5.12.2014 - Již neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pro výpočet je potřebné stanovení celkového Ca a albuminu (případně celkových proteinů).
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stanovení provést do 2 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceCa ionizované (S; látková konc. [mmol/l] výpočet) Neaktuální

Systém: S
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 01266
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV:
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Vytvořeny nové položky s procedurou EQ1, EQ2.
5.12.2014 - Již neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pro výpočet je potřebné stanovení celkového Ca a albuminu (případně celkových proteinů).
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stanovení provést do 2 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Výpočet
Látková koncentraceCa ionizované (S; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

Systém: S
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 12606
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pro výpočet je potřebné stanovení celkového Ca a albuminu (případně celkových proteinů).
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stanovení provést do 2 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Vzorec 1
Látková koncentraceCa ionizované (S; látková konc. [mmol/l] vzorec 2)

Systém: S
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Vzorec 2
Klíč: 12607
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pro výpočet je potřebné stanovení celkového Ca a albuminu (případně celkových proteinů).
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stanovení provést do 2 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Vzorec 2
Látková koncentraceCa ionizované (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce) Neaktuální

Systém: S
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 01267
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.
5.12.2014 - Již neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pro výpočet je potřebné stanovení celkového Ca a albuminu (případně celkových proteinů).
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stanovení provést do 2 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceCa ionizované (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01263
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou, "balanc." heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení z plné krve na vícekanálových analyzátorech iontů, pH a krevních plynů. Odběr žilní, arteriální nebo kapilární krve do kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Při odběru nutno zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceCa ionizované (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 01264
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou, "balanc." heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení z plné krve na vícekanálových analyzátorech iontů, pH a krevních plynů. Odběr žilní, arteriální nebo kapilární krve do kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Při odběru nutno zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentraceCa ionizované (B; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01261
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace vápenatého kationtu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Ca++). Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
Látková koncentraceCa ionizované (B; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: B
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 01262
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace vápenatého kationtu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Ca++). Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Látková koncentraceCa ionizované (P(a); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(a)
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16370
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a)
*
Látková koncentraceCa ionizované (P(a); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(a)
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16371
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a)
Látková koncentraceCa ionizované (Plazma (citrát, RRT); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Plazma (citrát, RRT)
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16487
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,3 - 1,3 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace vápenatého kationtu v citrátové krvi při náhradě funkce ledvin (RRT, renal replacement therapy) typu CVVH (continuous veno-venous hemofiltration). Přestože je vzorkem citrátová krev, ve skutečnosti se měří ionizované kalcium v plazmatickém kompartmentu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Plazma (citrát, RRT)
*
Látková koncentraceCa ionizované (Plazma (citrát, RRT); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: Plazma (citrát, RRT)
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16488
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,3 - 1,3 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace vápenatého kationtu v citrátové krvi při náhradě funkce ledvin (RRT, renal replacement therapy) typu CVVH (continuous veno-venous hemofiltration). Přestože je vzorkem citrátová krev, ve skutečnosti se měří ionizované kalcium v plazmatickém kompartmentu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Plazma (citrát, RRT)
Látková koncentraceCa ionizované (P(v); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(v)
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16372
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v)
*
Látková koncentraceCa ionizované (P(v); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(v)
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16373
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v)
Látková koncentraceCa ionizované (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16374
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;smíšená)
*
Látková koncentraceCa ionizované (P(v;smíš.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 16375
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,80 - 1,75 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
Nedoporučený termín je Koagulační faktor IV.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;smíšená)
Látková koncentraceCa ionizované (Krev(CVVH); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Krev(CVVH)
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 17746
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 0,45 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Krev(CVVH)
*
Látková koncentraceCa ionizované (Krev(CVVH); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: Krev(CVVH)
Komponenta: Ca ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 17747
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 0,45 - 3,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Krev(CVVH)
Látková koncentrace