Disopyramid

DisopyramidS_Disopyramid

Disopyramid (S; látková konc. [µmol/l] *)
Disopyramid (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

P_Disopyramid

Disopyramid (P; látková konc. [µmol/l] *)
Disopyramid (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)


Disopyramid (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Disopyramid
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01610
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA plazmu. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze!Text abstraktu ke komponentě
Účinné antiarytmikum s řadou nežádoucích účinků (negativně inotropní efekt, zácpa, retence moče, proarytmický účinek při kombinaci s jinými farmaky, hypotenze).

Referenční meze

Viz též:
Disopyramid
S
*
Látková koncentraceDisopyramid (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Disopyramid
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01611
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA plazmu. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze!Text abstraktu ke komponentě
Účinné antiarytmikum s řadou nežádoucích účinků (negativně inotropní efekt, zácpa, retence moče, proarytmický účinek při kombinaci s jinými farmaky, hypotenze).

Referenční meze

Viz též:
Disopyramid
S
FPIA
Látková koncentraceDisopyramid (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Disopyramid
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01608
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít K2EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Účinné antiarytmikum s řadou nežádoucích účinků (negativně inotropní efekt, zácpa, retence moče, proarytmický účinek při kombinaci s jinými farmaky, hypotenze).

Referenční meze

Viz též:
P_Disopyramid
Disopyramid
P
*
Látková koncentraceDisopyramid (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Disopyramid
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01609
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít K2EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Účinné antiarytmikum s řadou nežádoucích účinků (negativně inotropní efekt, zácpa, retence moče, proarytmický účinek při kombinaci s jinými farmaky, hypotenze).

Referenční meze

Viz též:
P_Disopyramid
Disopyramid
P
FPIA
Látková koncentrace