Dilute Russel viper venom test

Dilute Russel viper venom testP_Dilute Russel viper venom test

Dilute Russel viper venom test (P; čas [s] *)
Dilute Russel viper venom test (P; čas [s] koagulace) Neaktuální
Dilute Russel viper venom test (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální
Dilute Russel viper venom test (P; čas [s] koagul. (det. magn.))
Dilute Russel viper venom test (P; čas [s] koagulace (opticky))


Dilute Russel viper venom test (P; čas [s] *)

Systém: P
Komponenta: Dilute Russel viper venom test
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 12139
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije ředěným 1:8

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
DRVVT je konfirmační test se sníženou koncentrací fosfolipidů pro stanovení přítomnosti LA. Jedná se o test s jedem z Russelovy zmije (reagencie se ředí 1:8), kdy v přítomnosti LA dochází k prodloužení koagulačního času. Normální hodnoty jsou 32-38 s.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 5 20 25 32 38 45 100 500 s

Viz též:
Dilute Russel viper venom test
P
*
ČasDilute Russel viper venom test (P; čas [s] koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Dilute Russel viper venom test
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 12140
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije ředěným 1:8

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
DRVVT je konfirmační test se sníženou koncentrací fosfolipidů pro stanovení přítomnosti LA. Jedná se o test s jedem z Russelovy zmije (reagencie se ředí 1:8), kdy v přítomnosti LA dochází k prodloužení koagulačního času. Normální hodnoty jsou 32-38 s.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 5 20 25 32 38 45 100 500 s

Viz též:
Dilute Russel viper venom test
P
Koagulace
ČasDilute Russel viper venom test (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Dilute Russel viper venom test
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 12141
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije ředěným 1:8

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
DRVVT je konfirmační test se sníženou koncentrací fosfolipidů pro stanovení přítomnosti LA. Jedná se o test s jedem z Russelovy zmije (reagencie se ředí 1:8), kdy v přítomnosti LA dochází k prodloužení koagulačního času. Normální hodnoty jsou 32-38 s.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 5 20 25 32 38 45 100 500 s

Viz též:
Dilute Russel viper venom test
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasDilute Russel viper venom test (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Systém: P
Komponenta: Dilute Russel viper venom test
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 12142
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije ředěným 1:8

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
DRVVT je konfirmační test se sníženou koncentrací fosfolipidů pro stanovení přítomnosti LA. Jedná se o test s jedem z Russelovy zmije (reagencie se ředí 1:8), kdy v přítomnosti LA dochází k prodloužení koagulačního času. Normální hodnoty jsou 32-38 s.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 5 20 25 32 38 45 100 500 s

Viz též:
Dilute Russel viper venom test
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasDilute Russel viper venom test (P; čas [s] koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Dilute Russel viper venom test
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 12143
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije ředěným 1:8

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
DRVVT je konfirmační test se sníženou koncentrací fosfolipidů pro stanovení přítomnosti LA. Jedná se o test s jedem z Russelovy zmije (reagencie se ředí 1:8), kdy v přítomnosti LA dochází k prodloužení koagulačního času. Normální hodnoty jsou 32-38 s.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 5 20 25 32 38 45 100 500 s

Viz též:
Dilute Russel viper venom test
P
Koagulace (opticky)
Čas