Plazmatický koagulační faktor X

Faktor XP_Faktor X

Faktor X (P; rel. čas [1] *) Neaktuální
Faktor X (P; rel. čas [1] koagulace) Neaktuální
Faktor X (P; rel. čas [1] koagulace (det. impulz)) Neaktuální
Faktor X (P; rel. čas [1] koagul. (det. magn.)) Neaktuální
Faktor X (P; rel. čas [1] koagulace (opticky)) Neaktuální


Faktor X (P; rel. čas [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Faktor X
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 04688
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Neskladovat při +4 až +8 °C, dochází k aktivaci. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor X (Stuart – Prower faktor) je glykoprotein, který vzniká v játrech za účasti vitaminu K. Jedná se o klíčový faktor hemokoagulace, je aktivován tenázou (komplex FIXa, FVIIIa, PL,Ca2+) nebo komplexem TF-FVIIa. FXa aktivuje FVII, FV, PC, je schopen vazby na trombomodulin. Stanovuje se funkční aktivita na principu protrombinového testu. Normální hodnoty jsou 0,75-1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,5 0,75 1,2 1,5 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor X
P
*
Relativní časFaktor X (P; rel. čas [1] koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Faktor X
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 04689
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Neskladovat při +4 až +8 °C, dochází k aktivaci. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor X (Stuart – Prower faktor) je glykoprotein, který vzniká v játrech za účasti vitaminu K. Jedná se o klíčový faktor hemokoagulace, je aktivován tenázou (komplex FIXa, FVIIIa, PL,Ca2+) nebo komplexem TF-FVIIa. FXa aktivuje FVII, FV, PC, je schopen vazby na trombomodulin. Stanovuje se funkční aktivita na principu protrombinového testu. Normální hodnoty jsou 0,75-1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,5 0,75 1,2 1,5 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor X
P
Koagulace
Relativní časFaktor X (P; rel. čas [1] koagulace (det. impulz)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Faktor X
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 04690
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Neskladovat při +4 až +8 °C, dochází k aktivaci. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor X (Stuart – Prower faktor) je glykoprotein, který vzniká v játrech za účasti vitaminu K. Jedná se o klíčový faktor hemokoagulace, je aktivován tenázou (komplex FIXa, FVIIIa, PL,Ca2+) nebo komplexem TF-FVIIa. FXa aktivuje FVII, FV, PC, je schopen vazby na trombomodulin. Stanovuje se funkční aktivita na principu protrombinového testu. Normální hodnoty jsou 0,75-1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,5 0,75 1,2 1,5 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor X
P
Koagulace (det. impulzem)
Relativní časFaktor X (P; rel. čas [1] koagul. (det. magn.)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Faktor X
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 04691
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Neskladovat při +4 až +8 °C, dochází k aktivaci. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor X (Stuart – Prower faktor) je glykoprotein, který vzniká v játrech za účasti vitaminu K. Jedná se o klíčový faktor hemokoagulace, je aktivován tenázou (komplex FIXa, FVIIIa, PL,Ca2+) nebo komplexem TF-FVIIa. FXa aktivuje FVII, FV, PC, je schopen vazby na trombomodulin. Stanovuje se funkční aktivita na principu protrombinového testu. Normální hodnoty jsou 0,75-1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,5 0,75 1,2 1,5 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor X
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní časFaktor X (P; rel. čas [1] koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Faktor X
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 04692
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Neskladovat při +4 až +8 °C, dochází k aktivaci. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor X (Stuart – Prower faktor) je glykoprotein, který vzniká v játrech za účasti vitaminu K. Jedná se o klíčový faktor hemokoagulace, je aktivován tenázou (komplex FIXa, FVIIIa, PL,Ca2+) nebo komplexem TF-FVIIa. FXa aktivuje FVII, FV, PC, je schopen vazby na trombomodulin. Stanovuje se funkční aktivita na principu protrombinového testu. Normální hodnoty jsou 0,75-1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,5 0,75 1,2 1,5 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor X
P
Koagulace (opticky)
Relativní čas