Human Epididymal Protein 4

HE4S_HE4

HE4 (S; látková konc. [pmol/l] *)
HE4 (S; látková konc. [pmol/l] IA)

P_HE4

HE4 (P; látková konc. [pmol/l] *)
HE4 (P; látková konc. [pmol/l] IA)


HE4 (S; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: HE4
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 16336
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
HE4 (Human Epididymal Protein 4) je biomarker karcinomu ovaria. Patří mezi epididymální proteiny (Homo sapiens epididymis specific). Patří do skupiny rodiny proteinů označované „four-disulfide core“ (FDC), která zahrnuje malé, tepelně stabilní a kyselé proteiny s heterogenní strukturou a funkcí.

Referenční meze

Viz též:
S_HE4
HE4
S
*
Látková koncentraceHE4 (S; látková konc. [pmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: HE4
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: IA
Klíč: 16337
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
HE4 (Human Epididymal Protein 4) je biomarker karcinomu ovaria. Patří mezi epididymální proteiny (Homo sapiens epididymis specific). Patří do skupiny rodiny proteinů označované „four-disulfide core“ (FDC), která zahrnuje malé, tepelně stabilní a kyselé proteiny s heterogenní strukturou a funkcí.

Referenční meze

Viz též:
S_HE4
HE4
S
IA
Látková koncentraceHE4 (P; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: HE4
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 16334
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
HE4 (Human Epididymal Protein 4) je biomarker karcinomu ovaria. Patří mezi epididymální proteiny (Homo sapiens epididymis specific). Patří do skupiny rodiny proteinů označované „four-disulfide core“ (FDC), která zahrnuje malé, tepelně stabilní a kyselé proteiny s heterogenní strukturou a funkcí.

Referenční meze

Viz též:
HE4
P
*
Látková koncentraceHE4 (P; látková konc. [pmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: HE4
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: IA
Klíč: 16335
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
HE4 (Human Epididymal Protein 4) je biomarker karcinomu ovaria. Patří mezi epididymální proteiny (Homo sapiens epididymis specific). Patří do skupiny rodiny proteinů označované „four-disulfide core“ (FDC), která zahrnuje malé, tepelně stabilní a kyselé proteiny s heterogenní strukturou a funkcí.

Referenční meze

Viz též:
HE4
P
IA
Látková koncentrace