Solubilní receptor pro interleukin 2

Il2 solubilní receptor



S_Il2 solubilní receptor

Il2 solubilní receptor (S; hmot. konc. [ng/l] *)
Il2 solubilní receptor (S; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

P_Il2 solubilní receptor

Il2 solubilní receptor (P; hmot. konc. [ng/l] *)
Il2 solubilní receptor (P; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

CSF_Il2 solubilní receptor

Il2 solubilní receptor (Csf.; hmot. konc. [ng/l] *)
Il2 solubilní receptor (Csf.; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

CCSUP_Il2 solubilní receptor

Il2 solubilní receptor (Supernatan buň. kultur; hmot. konc. [ng/l] *)
Il2 solubilní receptor (Supernatan buň. kultur; hmot. konc. [ng/l] ELISA)


Il2 solubilní receptor (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: S
Komponenta: Il2 solubilní receptor
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03772
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden



Text abstraktu ke komponentě
Solubilní forma receptorů pro interleukin 2 je indikátorem aktivity buňkami zprostředkovaného imunitního procesu. Nejčastěji se používá k monitorování aktivity sarkoidózy a pacientů po transplantacích.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 520 1050 4830 5500 10000 20000 ng/l

Viz též:
Il2 solubilní receptor
S
*
Hmotnostní koncentrace



Il2 solubilní receptor (S; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Il2 solubilní receptor
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03773
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden



Text abstraktu ke komponentě
Solubilní forma receptorů pro interleukin 2 je indikátorem aktivity buňkami zprostředkovaného imunitního procesu. Nejčastěji se používá k monitorování aktivity sarkoidózy a pacientů po transplantacích.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 520 1050 4830 5500 10000 20000 ng/l

Viz též:
Il2 solubilní receptor
S
ELISA
Hmotnostní koncentrace



Il2 solubilní receptor (P; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: P
Komponenta: Il2 solubilní receptor
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03770
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden



Text abstraktu ke komponentě
Solubilní forma receptorů pro interleukin 2 je indikátorem aktivity buňkami zprostředkovaného imunitního procesu. Nejčastěji se používá k monitorování aktivity sarkoidózy a pacientů po transplantacích.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 520 1050 4830 5500 10000 20000 ng/l

Viz též:
Il2 solubilní receptor
P
*
Hmotnostní koncentrace



Il2 solubilní receptor (P; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Il2 solubilní receptor
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03771
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden



Text abstraktu ke komponentě
Solubilní forma receptorů pro interleukin 2 je indikátorem aktivity buňkami zprostředkovaného imunitního procesu. Nejčastěji se používá k monitorování aktivity sarkoidózy a pacientů po transplantacích.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 520 1050 4830 5500 10000 20000 ng/l

Viz též:
Il2 solubilní receptor
P
ELISA
Hmotnostní koncentrace



Il2 solubilní receptor (Csf.; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Il2 solubilní receptor
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03768
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě
Solubilní forma receptorů pro interleukin 2 je indikátorem aktivity buňkami zprostředkovaného imunitního procesu. Nejčastěji se používá k monitorování aktivity sarkoidózy a pacientů po transplantacích.

Referenční meze

Viz též:
Il2 solubilní receptor
Likvor
*
Hmotnostní koncentrace



Il2 solubilní receptor (Csf.; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: Likvor
Komponenta: Il2 solubilní receptor
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03769
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě
Solubilní forma receptorů pro interleukin 2 je indikátorem aktivity buňkami zprostředkovaného imunitního procesu. Nejčastěji se používá k monitorování aktivity sarkoidózy a pacientů po transplantacích.

Referenční meze

Viz též:
Il2 solubilní receptor
Likvor
ELISA
Hmotnostní koncentrace



Il2 solubilní receptor (Supernatan buň. kultur; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: Supernatant buněčných kultur
Komponenta: Il2 solubilní receptor
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03766
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě
Solubilní forma receptorů pro interleukin 2 je indikátorem aktivity buňkami zprostředkovaného imunitního procesu. Nejčastěji se používá k monitorování aktivity sarkoidózy a pacientů po transplantacích.

Referenční meze

Viz též:
Il2 solubilní receptor
Supernatant buněčných kultur
*
Hmotnostní koncentrace



Il2 solubilní receptor (Supernatan buň. kultur; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: Supernatant buněčných kultur
Komponenta: Il2 solubilní receptor
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03767
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě
Solubilní forma receptorů pro interleukin 2 je indikátorem aktivity buňkami zprostředkovaného imunitního procesu. Nejčastěji se používá k monitorování aktivity sarkoidózy a pacientů po transplantacích.

Referenční meze

Viz též:
Il2 solubilní receptor
Supernatant buněčných kultur
ELISA
Hmotnostní koncentrace