Retikulocyty - absolutní počet (výpočet)

RetikulocytyB_Retikulocyty

Retikulocyty (B; num. konc. [10^12/l] *)
Retikulocyty (B; num. konc. [10^12/l] výpočet) Neaktuální
Retikulocyty (B; num. konc. [10^12/l] fotoopt. (laser))

ERC(B)_Retikulocyty

Retikulocyty (Erytrocyty (B); num. podíl [1] *)
Retikulocyty (Erytrocyty (B); num. podíl [1] počítání částic)
Retikulocyty (Erytrocyty (B); num. podíl [1] fotoopt. (laser))
Retikulocyty (Erytrocyty (B); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))


Retikulocyty (B; num. konc. [10^12/l] *)

Systém: B
Komponenta: Retikulocyty
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^12/l
Procedura: *
Klíč: 12285
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 600 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dodře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Předředěná krev zpracovávaná na analyzátorech je stabilní nejvýše 2 hodiny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 15R 0,1 0,3 10^12/l
15R 99R+ 0,000 0,010 0,020 0,025 0,100 0,150 0,200 0,900 10^12/l

Viz též:
Retikulocyty
B
*
Numerická koncentraceRetikulocyty (B; num. konc. [10^12/l] výpočet) Neaktuální

Systém: B
Komponenta: Retikulocyty
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^12/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 02794
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 600 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Výpočet: RTC relativní počet vyjádřený jako početní frakce * RBC vyjádřený jako početní koncentrace
5.12.2014 - položka je neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dodře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Předředěná krev zpracovávaná na analyzátorech je stabilní nejvýše 2 hodiny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 15R 0,1 0,3 10^12/l
15R 99R+ 0,000 0,010 0,020 0,025 0,100 0,150 0,200 0,900 10^12/l

Viz též:
Retikulocyty
B
Výpočet
Numerická koncentraceRetikulocyty (B; num. konc. [10^12/l] fotoopt. (laser))

Systém: B
Komponenta: Retikulocyty
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^12/l
Procedura: Fotooptické stanovení (laser)
Klíč: 12370
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 600 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dodře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Předředěná krev zpracovávaná na analyzátorech je stabilní nejvýše 2 hodiny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 15R 0,1 0,3 10^12/l
15R 99R+ 0,000 0,010 0,020 0,025 0,100 0,150 0,200 0,900 10^12/l

Viz též:
Retikulocyty
B
Fotooptické stanovení (laser)
Numerická koncentraceRetikulocyty (Erytrocyty (B); num. podíl [1] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Retikulocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03416
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,2 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Předředěná krev zpracovávaná na analyzátorech je stabilní nejvýše 2 hodiny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,000 0,005 0,010 0,030 0,070 0,100 0,500 0,900 1
2D 3D 0,000 0,002 0,005 0,010 0,030 0,050 0,200 0,900 1
4D 1T 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,050 0,200 0,900 1
1T 1M 0,000 0,000 0,001 0,002 0,020 0,050 0,200 0,900 1
1M 1M 14D 0,000 0,000 0,001 0,003 0,035 0,060 0,200 0,900 1
1M 14D 2M 0,000 0,001 0,002 0,004 0,048 0,060 0,200 0,900 1
2M 2M 15D 0,000 0,000 0,001 0,003 0,042 0,060 0,200 0,900 1
2M 15D 3M 0,000 0,000 0,001 0,003 0,036 0,050 0,200 0,900 1
3M 15R 0,000 0,000 0,001 0,002 0,028 0,050 0,200 0,900 1
15R 99R+ 0,000 0,002 0,003 0,005 0,025 0,035 0,200 0,900 1

Viz též:
Retikulocyty
Erytrocyty (B)
*
Numerický podílRetikulocyty (Erytrocyty (B); num. podíl [1] počítání částic)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Retikulocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Počítání částic
Klíč: 03417
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,2 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
K rozlišení erytrocytů a retikulocytů se využívá optické cesty

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Předředěná krev zpracovávaná na analyzátorech je stabilní nejvýše 2 hodiny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,000 0,005 0,010 0,030 0,070 0,100 0,500 0,900 1
2D 3D 0,000 0,002 0,005 0,010 0,030 0,050 0,200 0,900 1
4D 1T 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,050 0,200 0,900 1
1T 1M 0,000 0,000 0,001 0,002 0,020 0,050 0,200 0,900 1
1M 1M 14D 0,000 0,000 0,001 0,003 0,035 0,060 0,200 0,900 1
1M 14D 2M 0,000 0,001 0,002 0,004 0,048 0,060 0,200 0,900 1
2M 2M 15D 0,000 0,000 0,001 0,003 0,042 0,060 0,200 0,900 1
2M 15D 3M 0,000 0,000 0,001 0,003 0,036 0,050 0,200 0,900 1
3M 15R 0,000 0,000 0,001 0,002 0,028 0,050 0,200 0,900 1
15R 99R+ 0,000 0,002 0,003 0,005 0,025 0,035 0,200 0,900 1

Viz též:
Retikulocyty
Erytrocyty (B)
Počítání částic
Numerický podílRetikulocyty (Erytrocyty (B); num. podíl [1] fotoopt. (laser))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Retikulocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Fotooptické stanovení (laser)
Klíč: 13836
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,2 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Předředěná krev zpracovávaná na analyzátorech je stabilní nejvýše 2 hodiny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,000 0,005 0,010 0,030 0,070 0,100 0,500 0,900 1
2D 3D 0,000 0,002 0,005 0,010 0,030 0,050 0,200 0,900 1
4D 1T 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,050 0,200 0,900 1
1T 1M 0,000 0,000 0,001 0,002 0,020 0,050 0,200 0,900 1
1M 1M 14D 0,000 0,000 0,001 0,003 0,035 0,060 0,200 0,900 1
1M 14D 2M 0,000 0,001 0,002 0,004 0,048 0,060 0,200 0,900 1
2M 2M 15D 0,000 0,000 0,001 0,003 0,042 0,060 0,200 0,900 1
2M 15D 3M 0,000 0,000 0,001 0,003 0,036 0,050 0,200 0,900 1
3M 15R 0,000 0,000 0,001 0,002 0,028 0,050 0,200 0,900 1
15R 99R+ 0,000 0,002 0,003 0,005 0,025 0,035 0,200 0,900 1

Viz též:
Retikulocyty
Erytrocyty (B)
Fotooptické stanovení (laser)
Numerický podílRetikulocyty (Erytrocyty (B); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Retikulocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03669
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,2 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Poměrné zastoupení retikulocytů v erytrocytech

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Předředěná krev zpracovávaná na analyzátorech je stabilní nejvýše 2 hodiny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,000 0,005 0,010 0,030 0,070 0,100 0,500 0,900 1
2D 3D 0,000 0,002 0,005 0,010 0,030 0,050 0,200 0,900 1
4D 1T 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,050 0,200 0,900 1
1T 1M 0,000 0,000 0,001 0,002 0,020 0,050 0,200 0,900 1
1M 1M 14D 0,000 0,000 0,001 0,003 0,035 0,060 0,200 0,900 1
1M 14D 2M 0,000 0,001 0,002 0,004 0,048 0,060 0,200 0,900 1
2M 2M 15D 0,000 0,000 0,001 0,003 0,042 0,060 0,200 0,900 1
2M 15D 3M 0,000 0,000 0,001 0,003 0,036 0,050 0,200 0,900 1
3M 15R 0,000 0,000 0,001 0,002 0,028 0,050 0,200 0,900 1
15R 99R+ 0,000 0,002 0,003 0,005 0,025 0,035 0,200 0,900 1

Viz též:
Retikulocyty
Erytrocyty (B)
Numerický podíl