Test s jedem Russelovy zmije - konfirmace v čase 0, kon

RVVT - konfirmace kontr.P_RVVT - konfirmace kontr.

RVVT - konfirmace kontr. (P; čas [s] *)
RVVT - konfirmace kontr. (P; čas [s] koagulace) Neaktuální
RVVT - konfirmace kontr. (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální
RVVT - konfirmace kontr. (P; čas [s] koagul. (det. magn.))
RVVT - konfirmace kontr. (P; čas [s] koagulace (opticky))


RVVT - konfirmace kontr. (P; čas [s] *)

Systém: P
Komponenta: RVVT - konfirmace kontr.
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 07884
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije se zcitlivěním reagencie vůči inhibičním působkům v plazmě, tzv. konfirmační test - v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
ČasRVVT - konfirmace kontr. (P; čas [s] koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: RVVT - konfirmace kontr.
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 07885
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije se zcitlivěním reagencie vůči inhibičním působkům v plazmě, tzv. konfirmační test - v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace
ČasRVVT - konfirmace kontr. (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: RVVT - konfirmace kontr.
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07886
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije se zcitlivěním reagencie vůči inhibičním působkům v plazmě, tzv. konfirmační test - v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasRVVT - konfirmace kontr. (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Systém: P
Komponenta: RVVT - konfirmace kontr.
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07887
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije se zcitlivěním reagencie vůči inhibičním působkům v plazmě, tzv. konfirmační test - v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasRVVT - konfirmace kontr. (P; čas [s] koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: RVVT - konfirmace kontr.
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07888
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije se zcitlivěním reagencie vůči inhibičním působkům v plazmě, tzv. konfirmační test - v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Čas