Tumor necrosis factor alfa

TNF alfaS_TNF alfa

TNF alfa (S; hmot. konc. [ng/l] *)
TNF alfa (S; hmot. konc. [ng/l] ELISA)
TNF alfa (S; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

P_TNF alfa

TNF alfa (P; hmot. konc. [ng/l] *)
TNF alfa (P; hmot. konc. [ng/l] ELISA)
TNF alfa (P; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

CSF_TNF alfa

TNF alfa (Csf.; hmot. konc. [ng/l] *)
TNF alfa (Csf.; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

CCSUP_TNF alfa

TNF alfa (Supernatan buň. kultur; hmot. konc. [ng/l] *)
TNF alfa (Supernatan buň. kultur; hmot. konc. [ng/l] ELISA)


TNF alfa (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: S
Komponenta: TNF alfa
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03840
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Tumor necrosis factor alfa, kachektin (TNF-a) je představitel I. rodiny cytokinů. TNF-alfa je produkován mnoha buňkami normálními i tumorózními jako odpověď na různé stimuly, jako viry, parazity, bakterie, cytokiny a mitogeny. V roztoku vytváří trimerickou molekulu. Transmembránová a secernovaná solubilní forma TNF-alfa jsou biologicky aktivní. TNF-a je pleiotropní cytokin se svým všudypřítomným receptorem.
Je schopen aktivace mnoha cest a stimulovat nebo tlumit expresi velkého počtu genů.
Vysoká koncentrace TNF-a bývá nalézána u septického šoku. Přetrvávání vysokých koncentrací TNF-a indikuje špatnou prognózu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <20 200 1000 10000 ng/l

Viz též:
TNF alfa
S
*
Hmotnostní koncentraceTNF alfa (S; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: TNF alfa
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03841
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Tumor necrosis factor alfa, kachektin (TNF-a) je představitel I. rodiny cytokinů. TNF-alfa je produkován mnoha buňkami normálními i tumorózními jako odpověď na různé stimuly, jako viry, parazity, bakterie, cytokiny a mitogeny. V roztoku vytváří trimerickou molekulu. Transmembránová a secernovaná solubilní forma TNF-alfa jsou biologicky aktivní. TNF-a je pleiotropní cytokin se svým všudypřítomným receptorem.
Je schopen aktivace mnoha cest a stimulovat nebo tlumit expresi velkého počtu genů.
Vysoká koncentrace TNF-a bývá nalézána u septického šoku. Přetrvávání vysokých koncentrací TNF-a indikuje špatnou prognózu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <20 200 1000 10000 ng/l

Viz též:
TNF alfa
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceTNF alfa (S; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: TNF alfa
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LEIA
Klíč: 11297
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Tumor necrosis factor alfa, kachektin (TNF-a) je představitel I. rodiny cytokinů. TNF-alfa je produkován mnoha buňkami normálními i tumorózními jako odpověď na různé stimuly, jako viry, parazity, bakterie, cytokiny a mitogeny. V roztoku vytváří trimerickou molekulu. Transmembránová a secernovaná solubilní forma TNF-alfa jsou biologicky aktivní. TNF-a je pleiotropní cytokin se svým všudypřítomným receptorem.
Je schopen aktivace mnoha cest a stimulovat nebo tlumit expresi velkého počtu genů.
Vysoká koncentrace TNF-a bývá nalézána u septického šoku. Přetrvávání vysokých koncentrací TNF-a indikuje špatnou prognózu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <8,1 ng/l

Viz též:
TNF alfa
S
Hmotnostní koncentraceTNF alfa (P; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: P
Komponenta: TNF alfa
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03838
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Tumor necrosis factor alfa, kachektin (TNF-a) je představitel I. rodiny cytokinů. TNF-alfa je produkován mnoha buňkami normálními i tumorózními jako odpověď na různé stimuly, jako viry, parazity, bakterie, cytokiny a mitogeny. V roztoku vytváří trimerickou molekulu. Transmembránová a secernovaná solubilní forma TNF-alfa jsou biologicky aktivní. TNF-a je pleiotropní cytokin se svým všudypřítomným receptorem.
Je schopen aktivace mnoha cest a stimulovat nebo tlumit expresi velkého počtu genů.
Vysoká koncentrace TNF-a bývá nalézána u septického šoku. Přetrvávání vysokých koncentrací TNF-a indikuje špatnou prognózu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <20 200 1000 10000 ng/l

Viz též:
TNF alfa
P
*
Hmotnostní koncentraceTNF alfa (P; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: TNF alfa
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03839
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Tumor necrosis factor alfa, kachektin (TNF-a) je představitel I. rodiny cytokinů. TNF-alfa je produkován mnoha buňkami normálními i tumorózními jako odpověď na různé stimuly, jako viry, parazity, bakterie, cytokiny a mitogeny. V roztoku vytváří trimerickou molekulu. Transmembránová a secernovaná solubilní forma TNF-alfa jsou biologicky aktivní. TNF-a je pleiotropní cytokin se svým všudypřítomným receptorem.
Je schopen aktivace mnoha cest a stimulovat nebo tlumit expresi velkého počtu genů.
Vysoká koncentrace TNF-a bývá nalézána u septického šoku. Přetrvávání vysokých koncentrací TNF-a indikuje špatnou prognózu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <20 200 1000 10000 ng/l

Viz též:
TNF alfa
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceTNF alfa (P; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: TNF alfa
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LEIA
Klíč: 11296
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Tumor necrosis factor alfa, kachektin (TNF-a) je představitel I. rodiny cytokinů. TNF-alfa je produkován mnoha buňkami normálními i tumorózními jako odpověď na různé stimuly, jako viry, parazity, bakterie, cytokiny a mitogeny. V roztoku vytváří trimerickou molekulu. Transmembránová a secernovaná solubilní forma TNF-alfa jsou biologicky aktivní. TNF-a je pleiotropní cytokin se svým všudypřítomným receptorem.
Je schopen aktivace mnoha cest a stimulovat nebo tlumit expresi velkého počtu genů.
Vysoká koncentrace TNF-a bývá nalézána u septického šoku. Přetrvávání vysokých koncentrací TNF-a indikuje špatnou prognózu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <8,1 ng/l

Viz též:
TNF alfa
P
Hmotnostní koncentraceTNF alfa (Csf.; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: TNF alfa
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03836
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tumor necrosis factor alfa, kachektin (TNF-a) je představitel I. rodiny cytokinů. TNF-alfa je produkován mnoha buňkami normálními i tumorózními jako odpověď na různé stimuly, jako viry, parazity, bakterie, cytokiny a mitogeny. V roztoku vytváří trimerickou molekulu. Transmembránová a secernovaná solubilní forma TNF-alfa jsou biologicky aktivní. TNF-a je pleiotropní cytokin se svým všudypřítomným receptorem.
Je schopen aktivace mnoha cest a stimulovat nebo tlumit expresi velkého počtu genů.
Vysoká koncentrace TNF-a bývá nalézána u septického šoku. Přetrvávání vysokých koncentrací TNF-a indikuje špatnou prognózu.

Referenční meze

Viz též:
TNF alfa
Likvor
*
Hmotnostní koncentraceTNF alfa (Csf.; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: Likvor
Komponenta: TNF alfa
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03837
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tumor necrosis factor alfa, kachektin (TNF-a) je představitel I. rodiny cytokinů. TNF-alfa je produkován mnoha buňkami normálními i tumorózními jako odpověď na různé stimuly, jako viry, parazity, bakterie, cytokiny a mitogeny. V roztoku vytváří trimerickou molekulu. Transmembránová a secernovaná solubilní forma TNF-alfa jsou biologicky aktivní. TNF-a je pleiotropní cytokin se svým všudypřítomným receptorem.
Je schopen aktivace mnoha cest a stimulovat nebo tlumit expresi velkého počtu genů.
Vysoká koncentrace TNF-a bývá nalézána u septického šoku. Přetrvávání vysokých koncentrací TNF-a indikuje špatnou prognózu.

Referenční meze

Viz též:
TNF alfa
Likvor
ELISA
Hmotnostní koncentraceTNF alfa (Supernatan buň. kultur; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: Supernatant buněčných kultur
Komponenta: TNF alfa
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03834
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tumor necrosis factor alfa, kachektin (TNF-a) je představitel I. rodiny cytokinů. TNF-alfa je produkován mnoha buňkami normálními i tumorózními jako odpověď na různé stimuly, jako viry, parazity, bakterie, cytokiny a mitogeny. V roztoku vytváří trimerickou molekulu. Transmembránová a secernovaná solubilní forma TNF-alfa jsou biologicky aktivní. TNF-a je pleiotropní cytokin se svým všudypřítomným receptorem.
Je schopen aktivace mnoha cest a stimulovat nebo tlumit expresi velkého počtu genů.
Vysoká koncentrace TNF-a bývá nalézána u septického šoku. Přetrvávání vysokých koncentrací TNF-a indikuje špatnou prognózu.

Referenční meze

Viz též:
TNF alfa
Supernatant buněčných kultur
*
Hmotnostní koncentraceTNF alfa (Supernatan buň. kultur; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: Supernatant buněčných kultur
Komponenta: TNF alfa
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03835
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Tumor necrosis factor alfa, kachektin (TNF-a) je představitel I. rodiny cytokinů. TNF-alfa je produkován mnoha buňkami normálními i tumorózními jako odpověď na různé stimuly, jako viry, parazity, bakterie, cytokiny a mitogeny. V roztoku vytváří trimerickou molekulu. Transmembránová a secernovaná solubilní forma TNF-alfa jsou biologicky aktivní. TNF-a je pleiotropní cytokin se svým všudypřítomným receptorem.
Je schopen aktivace mnoha cest a stimulovat nebo tlumit expresi velkého počtu genů.
Vysoká koncentrace TNF-a bývá nalézána u septického šoku. Přetrvávání vysokých koncentrací TNF-a indikuje špatnou prognózu.

Referenční meze

Viz též:
TNF alfa
Supernatant buněčných kultur
ELISA
Hmotnostní koncentrace