Tkáňový polypeptidický antigen

TPAS_TPA

TPA (S; arb. látková konc. [U/l] *)
TPA (S; arb. látková konc. [U/l] EIA)
TPA (S; arb. látková konc. [U/l] FEIA)
TPA (S; arb. látková konc. [U/l] IRMA)
TPA (S; arb. látková konc. [U/l] LEIA)

P_TPA

TPA (P; arb. látková konc. [U/l] *)
TPA (P; arb. látková konc. [U/l] EIA)
TPA (P; arb. látková konc. [U/l] FEIA)
TPA (P; arb. látková konc. [U/l] IRMA)
TPA (P; arb. látková konc. [U/l] LEIA)

U_TPA

TPA (U; arb. látková konc. [U/l] *)
TPA (U; arb. látková konc. [U/l] EIA)
TPA (U; arb. látková konc. [U/l] FEIA)
TPA (U; arb. látková konc. [U/l] IRMA)
TPA (U; arb. látková konc. [U/l] LEIA)


TPA (S; arb. látková konc. [U/l] *)

Systém: S
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: *
Klíč: 08023
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nepoužívat vzorky silně lipemické nebo hemolytické.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vyvarovat se opakovaného rozmrazování a zamrazování vzorků.Text abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <85 125 30000 U/l

Viz též:
S_TPA
TPA
S
*
Arbitrární látková koncentraceTPA (S; arb. látková konc. [U/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: EIA
Klíč: 08024
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nepoužívat vzorky silně lipemické nebo hemolytické.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vyvarovat se opakovaného rozmrazování a zamrazování vzorků.Text abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <85 125 30000 U/l

Viz též:
S_TPA
TPA
S
EIA
Arbitrární látková koncentraceTPA (S; arb. látková konc. [U/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: FEIA
Klíč: 08025
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nepoužívat vzorky silně lipemické nebo hemolytické.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vyvarovat se opakovaného rozmrazování a zamrazování vzorků.Text abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <85 125 30000 U/l

Viz též:
S_TPA
TPA
S
Arbitrární látková koncentraceTPA (S; arb. látková konc. [U/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: IRMA
Klíč: 08026
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nepoužívat vzorky silně lipemické nebo hemolytické.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vyvarovat se opakovaného rozmrazování a zamrazování vzorků.Text abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <85 125 30000 U/l

Viz též:
S_TPA
TPA
S
IRMA
Arbitrární látková koncentraceTPA (S; arb. látková konc. [U/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: LEIA
Klíč: 08027
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nepoužívat vzorky silně lipemické nebo hemolytické.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vyvarovat se opakovaného rozmrazování a zamrazování vzorků.Text abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <85 125 30000 U/l

Viz též:
S_TPA
TPA
S
Arbitrární látková koncentraceTPA (P; arb. látková konc. [U/l] *)

Systém: P
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: *
Klíč: 08018
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <85 125 30000 U/l

Viz též:
TPA
P
*
Arbitrární látková koncentraceTPA (P; arb. látková konc. [U/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: EIA
Klíč: 08019
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <85 125 30000 U/l

Viz též:
TPA
P
EIA
Arbitrární látková koncentraceTPA (P; arb. látková konc. [U/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: FEIA
Klíč: 08020
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <85 125 30000 U/l

Viz též:
TPA
P
Arbitrární látková koncentraceTPA (P; arb. látková konc. [U/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: IRMA
Klíč: 08021
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <85 125 30000 U/l

Viz též:
TPA
P
IRMA
Arbitrární látková koncentraceTPA (P; arb. látková konc. [U/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: LEIA
Klíč: 08022
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <85 125 30000 U/l

Viz též:
TPA
P
Arbitrární látková koncentraceTPA (U; arb. látková konc. [U/l] *)

Systém: U
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: *
Klíč: 08028
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze

Viz též:
TPA
U
*
Arbitrární látková koncentraceTPA (U; arb. látková konc. [U/l] EIA)

Systém: U
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: EIA
Klíč: 08029
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze

Viz též:
TPA
U
EIA
Arbitrární látková koncentraceTPA (U; arb. látková konc. [U/l] FEIA)

Systém: U
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: FEIA
Klíč: 08030
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze

Viz též:
TPA
U
Arbitrární látková koncentraceTPA (U; arb. látková konc. [U/l] IRMA)

Systém: U
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: IRMA
Klíč: 08031
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze

Viz též:
TPA
U
IRMA
Arbitrární látková koncentraceTPA (U; arb. látková konc. [U/l] LEIA)

Systém: U
Komponenta: TPA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: LEIA
Klíč: 08032
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Tumormarkery
Poznámka:
Arbitrární jednotky!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) byl prokázán v r. 1957 Bjorklundem jako antigen epiteliálních buněk karcinomů. Je to polypetid, jehož struktura odpovídá směsi fragmentů cytokeratinů. Byl prokázán ve většině karcinomů, klidová zdravá tkáň jej neobsahuje. Jeho výskyt je však spojen s rychle se množícími epiteliálními buňkami plodu. Přítomnost TPA v séru u nemocných s výraznou proliferací maligního nádoru vedla z počátku k představě jeho přímé vazby s procesem proliferace. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že jeho výskyt v séru je vázán na rozdíl od diferenciačních antigenů spíše buněčnou aktivitou než s objemem nádorové hmoty. Tato aktivita může reflektovat nejen proces dělení buněk, ale i apoptózu, ev. degradaci tkáně a nekrózu.
Antigen s velice podobnou charakteristikou, definovaný na podkladě další monoklonální protilátky, byl nazván TPS (tkáňový polypeptidový specifický antigen). Dalšími experimenty byly definovány typy cytokeratinů, s nimiž jejich fragmenty uvolněné do séra reagují.

Referenční meze

Viz též:
TPA
U
Arbitrární látková koncentrace