Troponin I

Troponin IS_Troponin I

Troponin I (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Troponin I (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA)
Troponin I (S; hmot. konc. [µg/l] FPIA)
Troponin I (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
Troponin I (S; hmot. konc. [µg/l] MEIA)

P_Troponin I

Troponin I (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Troponin I (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA)
Troponin I (P; hmot. konc. [µg/l] FPIA)
Troponin I (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
Troponin I (P; hmot. konc. [µg/l] MEIA)


Troponin I (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Troponin I
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 08039
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceTroponin I (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Troponin I
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 11304
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceTroponin I (S; hmot. konc. [µg/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Troponin I
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08040
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FPIA
Hmotnostní koncentraceTroponin I (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Troponin I
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09637
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceTroponin I (S; hmot. konc. [µg/l] MEIA)

Systém: S
Komponenta: Troponin I
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: MEIA
Klíč: 11305
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
MEIA
Hmotnostní koncentraceTroponin I (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Troponin I
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 08037
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceTroponin I (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Troponin I
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 11302
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Hmotnostní koncentraceTroponin I (P; hmot. konc. [µg/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Troponin I
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08038
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FPIA
Hmotnostní koncentraceTroponin I (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Troponin I
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09636
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Hmotnostní koncentraceTroponin I (P; hmot. konc. [µg/l] MEIA)

Systém: P
Komponenta: Troponin I
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: MEIA
Klíč: 11303
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
MEIA
Hmotnostní koncentrace