Trombinový test s toluidinovou modří

Trombinový test - TMP_Trombinový test - TM

Trombinový test - TM (P; čas [s] *)
Trombinový test - TM (P; čas [s] koagulace) Neaktuální
Trombinový test - TM (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální
Trombinový test - TM (P; čas [s] koagul. (det. magn.))
Trombinový test - TM (P; čas [s] koagulace (opticky))


Trombinový test - TM (P; čas [s] *)

Systém: P
Komponenta: Trombinový test - TM
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 07917
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Trombinový test s toluidinovou modří se využívá zejména při kontrole na přítomnost heparinu v plazmě in vitro

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Trombinový test (TT) postihuje třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách, normální hodnoty jsou 12-16 s. Je-li prodloužení trombinového času vyvoláno heparinem, dojde v systému za přítomnosti toluidinové modři (vyvazuje heparin) ke zkrácení času až na fyziologické hodnoty.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 7 14 18 180 s

Viz též:
Trombinový test - TM
P
*
ČasTrombinový test - TM (P; čas [s] koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Trombinový test - TM
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 07918
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Trombinový test s toluidinovou modří se využívá zejména při kontrole na přítomnost heparinu v plazmě in vitro

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Trombinový test (TT) postihuje třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách, normální hodnoty jsou 12-16 s. Je-li prodloužení trombinového času vyvoláno heparinem, dojde v systému za přítomnosti toluidinové modři (vyvazuje heparin) ke zkrácení času až na fyziologické hodnoty.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 7 14 18 180 s

Viz též:
Trombinový test - TM
P
Koagulace
ČasTrombinový test - TM (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Trombinový test - TM
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07919
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Trombinový test s toluidinovou modří se využívá zejména při kontrole na přítomnost heparinu v plazmě in vitro

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Trombinový test (TT) postihuje třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách, normální hodnoty jsou 12-16 s. Je-li prodloužení trombinového času vyvoláno heparinem, dojde v systému za přítomnosti toluidinové modři (vyvazuje heparin) ke zkrácení času až na fyziologické hodnoty.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 7 14 18 180 s

Viz též:
Trombinový test - TM
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasTrombinový test - TM (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Systém: P
Komponenta: Trombinový test - TM
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07920
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Trombinový test s toluidinovou modří se využívá zejména při kontrole na přítomnost heparinu v plazmě in vitro

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Trombinový test (TT) postihuje třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách, normální hodnoty jsou 12-16 s. Je-li prodloužení trombinového času vyvoláno heparinem, dojde v systému za přítomnosti toluidinové modři (vyvazuje heparin) ke zkrácení času až na fyziologické hodnoty.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 7 14 18 180 s

Viz též:
Trombinový test - TM
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasTrombinový test - TM (P; čas [s] koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Trombinový test - TM
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07921
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Trombinový test s toluidinovou modří se využívá zejména při kontrole na přítomnost heparinu v plazmě in vitro

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Trombinový test (TT) postihuje třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách, normální hodnoty jsou 12-16 s. Je-li prodloužení trombinového času vyvoláno heparinem, dojde v systému za přítomnosti toluidinové modři (vyvazuje heparin) ke zkrácení času až na fyziologické hodnoty.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 7 14 18 180 s

Viz též:
Trombinový test - TM
P
Koagulace (opticky)
Čas