Vanilmandelát

VanilmandelátS_Vanilmandelát

Vanilmandelát (S; látková konc. [nmol/l] *)
Vanilmandelát (S; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

P_Vanilmandelát

Vanilmandelát (P; látková konc. [nmol/l] *)
Vanilmandelát (P; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

U_Vanilmandelát

Vanilmandelát (U; látková konc. [µmol/l] *)
Vanilmandelát (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
Vanilmandelát (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

DU_Vanilmandelát

Vanilmandelát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Vanilmandelát (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)
Vanilmandelát (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)


Vanilmandelát (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Vanilmandelát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 03131
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceVanilmandelát (S; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Vanilmandelát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03132
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceVanilmandelát (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Vanilmandelát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 03129
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceVanilmandelát (P; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Vanilmandelát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03130
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceVanilmandelát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Vanilmandelát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03133
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá vzhledem k variacím obvykle 24 hodin. pH moče je nutné upravit na hodnotu 3 - 5 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceVanilmandelát (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Vanilmandelát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03134
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá vzhledem k variacím obvykle 24 hodin. pH moče je nutné upravit na hodnotu 3 - 5 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceVanilmandelát (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Vanilmandelát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 12263
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá vzhledem k variacím obvykle 24 hodin. pH moče je nutné upravit na hodnotu 3 - 5 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceVanilmandelát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Vanilmandelát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 03127
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se vzhledem k variacím sbírá obvykle 24 hodin do plastové nádoby určené pouze pro tento účel. V nádobě je jako stabilizátor 10 ml 6 mol/l HCl - nádoba musí být příslušně označena!! Sběrná nádoba se během sběru uchovává v lednici. Pokud se nestanovuje pomocí HPLC, nesmí během sběru pacient jíst potraviny s vanilkovým cukrem, čokoládu, kávu, banány, citrusové plody, léky obsahující acetylsalicylovou kyselinu a preparáty s alfa-metyldopou.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 8,1 37,8 µmol/d

Viz též:
dU
*
Látkový tokVanilmandelát (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Vanilmandelát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 03128
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se vzhledem k variacím sbírá obvykle 24 hodin do plastové nádoby určené pouze pro tento účel. V nádobě je jako stabilizátor 10 ml 6 mol/l HCl - nádoba musí být příslušně označena!! Sběrná nádoba se během sběru uchovává v lednici. Pokud se nestanovuje pomocí HPLC, nesmí během sběru pacient jíst potraviny s vanilkovým cukrem, čokoládu, kávu, banány, citrusové plody, léky obsahující acetylsalicylovou kyselinu a preparáty s alfa-metyldopou.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 8,1 37,8 µmol/d

Viz též:
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokVanilmandelát (dU; látkový tok [µmol/d] chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Vanilmandelát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 12262
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se vzhledem k variacím sbírá obvykle 24 hodin do plastové nádoby určené pouze pro tento účel. V nádobě je jako stabilizátor 10 ml 6 mol/l HCl - nádoba musí být příslušně označena!! Sběrná nádoba se během sběru uchovává v lednici. Pokud se nestanovuje pomocí HPLC, nesmí během sběru pacient jíst potraviny s vanilkovým cukrem, čokoládu, kávu, banány, citrusové plody, léky obsahující acetylsalicylovou kyselinu a preparáty s alfa-metyldopou.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
10R 99R+ 8,1 37,8 µmol/d

Viz též:
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tok