von Willebrandův faktor - antigen

von Willebrandův faktor antigenP_von Willebrandův faktor antigen

von Willebrandův faktor antigen (P; rel. látková konc. [1] *) Neaktuální
von Willebrandův faktor antigen (P; rel. látková konc. [1] ELISA) Neaktuální
von Willebrandův faktor antigen (P; rel. látková konc. [1] imunoturbidimetrie) Neaktuální


von Willebrandův faktor antigen (P; rel. látková konc. [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: von Willebrandův faktor antigen
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 11310
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Von Willebrandův faktor je syntetizován v megakaryocytech a endoteliálních buňkách, je přítomen v alfa-granulích trombocytů, plazmě a subendotelu. VWF patří k největším molekulám v plazmě, tvoří tzv. multimery. Multimery jsou série oligosacharidů vázaných disulfidickými můstky v dimery, obsahující rozdílné množství podjednotek. Každá podjednotka vWF multimeru je schopna vázat jeden heterodimer FVIII. VWF hraje klíčovou úlohu v primární hemostáze, kdy zprostředkovává adhezi a agregaci trombocytů. Pouze velké multimery jsou schopny plnit tuto funkci. Dále vWF má svou funkci i v koagulačním procesu, kdy stabilizuje FVIII (váže ho na sebe), vazbou s FVIII zabraňuje jeho inaktivaci aktivovaným proteinem C nebo FXa a lokalizuje FVIII v místě tvorby sraženiny. Stanovujeme antigen (vWF:Ag), normální hodnoty jsou 0,5-1,6 a funkci (dříve FVIIIR:Rco), normální hodnoty jsou 0,5-1,5. Von Willebrandova choroba je kvantitativní nebo kvalitativní defekt vWF a vyvolá krvácivé projevy. Jedná se o nejčastější vrozené krvácivé onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,1 0,3 0,5 1,6 2 3 5 1

Viz též:
von Willebrandův faktor antigen
P
*
Relativní látková koncentracevon Willebrandův faktor antigen (P; rel. látková konc. [1] ELISA) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: von Willebrandův faktor antigen
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 11311
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Von Willebrandův faktor je syntetizován v megakaryocytech a endoteliálních buňkách, je přítomen v alfa-granulích trombocytů, plazmě a subendotelu. VWF patří k největším molekulám v plazmě, tvoří tzv. multimery. Multimery jsou série oligosacharidů vázaných disulfidickými můstky v dimery, obsahující rozdílné množství podjednotek. Každá podjednotka vWF multimeru je schopna vázat jeden heterodimer FVIII. VWF hraje klíčovou úlohu v primární hemostáze, kdy zprostředkovává adhezi a agregaci trombocytů. Pouze velké multimery jsou schopny plnit tuto funkci. Dále vWF má svou funkci i v koagulačním procesu, kdy stabilizuje FVIII (váže ho na sebe), vazbou s FVIII zabraňuje jeho inaktivaci aktivovaným proteinem C nebo FXa a lokalizuje FVIII v místě tvorby sraženiny. Stanovujeme antigen (vWF:Ag), normální hodnoty jsou 0,5-1,6 a funkci (dříve FVIIIR:Rco), normální hodnoty jsou 0,5-1,5. Von Willebrandova choroba je kvantitativní nebo kvalitativní defekt vWF a vyvolá krvácivé projevy. Jedná se o nejčastější vrozené krvácivé onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,1 0,3 0,5 1,6 2 3 5 1

Viz též:
von Willebrandův faktor antigen
P
ELISA
Relativní látková koncentracevon Willebrandův faktor antigen (P; rel. látková konc. [1] imunoturbidimetrie) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: von Willebrandův faktor antigen
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 11312
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Von Willebrandův faktor je syntetizován v megakaryocytech a endoteliálních buňkách, je přítomen v alfa-granulích trombocytů, plazmě a subendotelu. VWF patří k největším molekulám v plazmě, tvoří tzv. multimery. Multimery jsou série oligosacharidů vázaných disulfidickými můstky v dimery, obsahující rozdílné množství podjednotek. Každá podjednotka vWF multimeru je schopna vázat jeden heterodimer FVIII. VWF hraje klíčovou úlohu v primární hemostáze, kdy zprostředkovává adhezi a agregaci trombocytů. Pouze velké multimery jsou schopny plnit tuto funkci. Dále vWF má svou funkci i v koagulačním procesu, kdy stabilizuje FVIII (váže ho na sebe), vazbou s FVIII zabraňuje jeho inaktivaci aktivovaným proteinem C nebo FXa a lokalizuje FVIII v místě tvorby sraženiny. Stanovujeme antigen (vWF:Ag), normální hodnoty jsou 0,5-1,6 a funkci (dříve FVIIIR:Rco), normální hodnoty jsou 0,5-1,5. Von Willebrandova choroba je kvantitativní nebo kvalitativní defekt vWF a vyvolá krvácivé projevy. Jedná se o nejčastější vrozené krvácivé onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,1 0,3 0,5 1,6 2 3 5 1

Viz též:
von Willebrandův faktor antigen
P
Relativní látková koncentrace