Plazma venózní (centrální)

pCO2
pCO2(T)
pH
pH(T)
pO2
pO2(T)