Kyslík (parc. tlak)

pO2P_pO2

pO2 (P; parc. tlak [kPa] *)
pO2 (P; parc. tlak [kPa] voltametrie)

B_pO2

pO2 (B; parc. tlak [kPa] *)
pO2 (B; parc. tlak [kPa] oximetrie)
pO2 (B; parc. tlak [kPa] voltametrie)

P(A)_pO2

pO2 (P(a); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (P(a); parc. tlak [kPa] oximetrie)
pO2 (P(a); parc. tlak [kPa] voltametrie)

P(A;UMB)_pO2

pO2 (P(a;pupečník); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (P(a;pupečník); parc. tlak [kPa] voltametrie)

P(C)_pO2

pO2 (P(kap.); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (P(kap.); parc. tlak [kPa] oximetrie)
pO2 (P(kap.); parc. tlak [kPa] voltametrie)

P(C;EAL)_pO2

pO2 (P(kap.;ucho); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (P(kap.;ucho); parc. tlak [kPa] oximetrie)
pO2 (P(kap.;ucho); parc. tlak [kPa] voltametrie)

P(C;FNG)_pO2

pO2 (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] oximetrie)
pO2 (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] voltametrie)

P(UMB)_pO2

pO2 (P(pupečník); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (P(pupečník); parc. tlak [kPa] voltametrie)

P(V)_pO2

pO2 (P(v); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (P(v); parc. tlak [kPa] oximetrie)
pO2 (P(v); parc. tlak [kPa] voltametrie)

P(V;CNT)_pO2

pO2 (P(v;cent.); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (P(v;cent.); parc. tlak [kPa] oximetrie)
pO2 (P(v;cent.); parc. tlak [kPa] voltametrie)

P(V;MXD)_pO2

pO2 (P(v;smíš.); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (P(v;smíš.); parc. tlak [kPa] oximetrie)
pO2 (P(v;smíš.); parc. tlak [kPa] voltametrie)

P(V;UMB)_pO2

pO2 (P(v;pupečník); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (P(v;pupečník); parc. tlak [kPa] voltametrie)

CSF_pO2

pO2 (Csf.; parc. tlak [kPa] *)
pO2 (Csf.; parc. tlak [kPa] voltametrie)

BAFTOX_pO2

pO2 (Krev (za oxygenátorem); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (Krev (za oxygenátorem); parc. tlak [kPa] voltametrie)

BBEFOX_pO2

pO2 (Krev (před oxygenátorem); parc. tlak [kPa] *)
pO2 (Krev (před oxygenátorem); parc. tlak [kPa] voltametrie)


pO2 (P; parc. tlak [kPa] *)

Systém: P
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 15050
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Parciální tlakpO2 (P; parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: P
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 15051
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (B; parc. tlak [kPa] *)

Systém: B
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 02691
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Používat pouze tehdy, stanovuje-li se pO2 v celé krvi, tj. včetně intraerytrocytárního kompartmentu (hemolyzovaný vzorek krve).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2 5 7 8,9 14,7 20 30 90 kPa

Viz též:
B
*
Parciální tlakpO2 (B; parc. tlak [kPa] oximetrie)

Systém: B
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Oximetrie
Klíč: 02692
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Používat pouze tehdy, stanovuje-li se pO2 v celé krvi, tj. včetně intraerytrocytárního kompartmentu (hemolyzovaný vzorek krve).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2 5 7 8,9 14,7 20 30 90 kPa

Viz též:
B
Parciální tlakpO2 (B; parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: B
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 02693
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Používat pouze tehdy, stanovuje-li se pO2 v celé krvi, tj. včetně intraerytrocytárního kompartmentu (hemolyzovaný vzorek krve).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 3,00 5,00 6,60 7,60 9,20 18,00 28,00 60,00 kPa
4T 1R 3,00 5,00 8,00 9,30 11,40 20,00 30,00 60,00 kPa
1R 15R 3,00 5,00 8,00 10,80 12,70 20,00 30,00 60,00 kPa
15R 99R+ 3,00 5,00 8,00 9,90 14,40 20,00 30,00 60,00 kPa

Viz též:
B
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (P(a); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(a)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05083
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na ABR. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat, tím se heparinát litný rozpustí v krvi.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 22°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a)
*
Parciální tlakpO2 (P(a); parc. tlak [kPa] oximetrie)

Systém: P(a)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Oximetrie
Klíč: 05084
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na ABR. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat, tím se heparinát litný rozpustí v krvi.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 22°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a)
Parciální tlakpO2 (P(a); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: P(a)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 05085
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na ABR. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat, tím se heparinát litný rozpustí v krvi.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 22°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a)
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (P(a;pupečník); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(a;pupečník)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 08202
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,5 - 1,0 - 7,0 - 50
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a;pupečník)
*
Parciální tlakpO2 (P(a;pupečník); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: P(a;pupečník)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 08203
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,5 - 1,0 - 7,0 - 50
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a;pupečník)
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (P(kap.); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(kap.)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05086
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích. Zpracování do 15 minut, případný transport při teplotě +2 až +6 °C.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.)
*
Parciální tlakpO2 (P(kap.); parc. tlak [kPa] oximetrie)

Systém: P(kap.)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Oximetrie
Klíč: 05087
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích. Zpracování do 15 minut, případný transport při teplotě +2 až +6 °C.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.)
Parciální tlakpO2 (P(kap.); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: P(kap.)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 05088
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích. Zpracování do 15 minut, případný transport při teplotě +2 až +6 °C.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.)
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (P(kap.;ucho); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(kap.;ušní lalůček)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05089
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;ušní lalůček)
*
Parciální tlakpO2 (P(kap.;ucho); parc. tlak [kPa] oximetrie)

Systém: P(kap.;ušní lalůček)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Oximetrie
Klíč: 05090
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;ušní lalůček)
Parciální tlakpO2 (P(kap.;ucho); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: P(kap.;ušní lalůček)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 05091
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;ušní lalůček)
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(kap.;prst)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05092
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární (odběr z prstu)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;prst)
*
Parciální tlakpO2 (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] oximetrie)

Systém: P(kap.;prst)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Oximetrie
Klíč: 05093
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární (odběr z prstu)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;prst)
Parciální tlakpO2 (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: P(kap.;prst)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 05094
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární (odběr z prstu)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;prst)
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (P(pupečník); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(pupečník)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 08204
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,0 - 8,0 - 50
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(pupečník)
*
Parciální tlakpO2 (P(pupečník); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: P(pupečník)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 08205
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,0 - 8,0 - 50
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(pupečník)
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (P(v); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(v)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05095
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v)
*
Parciální tlakpO2 (P(v); parc. tlak [kPa] oximetrie)

Systém: P(v)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Oximetrie
Klíč: 05096
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v)
Parciální tlakpO2 (P(v); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: P(v)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 05097
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v)
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (P(v;cent.); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(v;centrální)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05098
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (centrální)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;centrální)
*
Parciální tlakpO2 (P(v;cent.); parc. tlak [kPa] oximetrie)

Systém: P(v;centrální)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Oximetrie
Klíč: 05099
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (centrální)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;centrální)
Parciální tlakpO2 (P(v;cent.); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: P(v;centrální)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 05100
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (centrální)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;centrální)
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (P(v;smíš.); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05101
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (smíšená)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;smíšená)
*
Parciální tlakpO2 (P(v;smíš.); parc. tlak [kPa] oximetrie)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Oximetrie
Klíč: 05102
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (smíšená)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;smíšená)
Parciální tlakpO2 (P(v;smíš.); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 05103
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 2,0 - 3,0 - 30 - 90
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (smíšená)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;smíšená)
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (P(v;pupečník); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(v;pupečník)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 08206
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,0 - 5,0 - 50
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková žilní
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;pupečník)
*
Parciální tlakpO2 (P(v;pupečník); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: P(v;pupečník)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 08207
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 1,0 - 5,0 - 50
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev pupečníková žilní
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;pupečník)
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (Csf.; parc. tlak [kPa] *)

Systém: Likvor
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 14129
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 3,0 - 20 - 90
MTV: X, CSF
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
*
Parciální tlakpO2 (Csf.; parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: Likvor
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 14130
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 3,0 - 20 - 90
MTV: X, CSF
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (Krev (za oxygenátorem); parc. tlak [kPa] *)

Systém: Krev (za oxygenátorem)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 17784
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 120
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Použití pro krev za oxygenátorem.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
*
Parciální tlakpO2 (Krev (za oxygenátorem); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: Krev (za oxygenátorem)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 17785
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 120
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Použití pro krev za oxygenátorem.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Voltametrie
Parciální tlakpO2 (Krev (před oxygenátorem); parc. tlak [kPa] *)

Systém: Krev (před oxygenátorem)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 17786
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 120
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Použití pro krev před oxygenátorem.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
*
Parciální tlakpO2 (Krev (před oxygenátorem); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Systém: Krev (před oxygenátorem)
Komponenta: pO2
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Voltametrie
Klíč: 17787
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 120
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Použití pro krev před oxygenátorem.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Voltametrie
Parciální tlak