*urf - obsah bloku urgentní informace - rizikové faktory

Urgentní informace o pacientovi - jeho významné rizikové faktory.

 

{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

-2

1

typ sdělované informace

U, N, RF, RN, RS

viz seznam hodnot

pokyny:

viz typ - pokyny

poznámky:

viz typ - poznámky

nové od 4.16.01

povinné

u_rf

e

-255

?/

rizikové faktory - volným textem

volný text

pokyny:

1. viz u_rf - pokyny

2. viz typ - pokyny

Buď vyplněno u_rf, nebo urff.

od 4.16.01 nepovinné

urff

e

 

/?

rizikové faktory - formalizovaně

datový blok

pokyny:

viz typ - pokyny

Buď vyplněno u_rf, nebo urff.

nové od 4.16.01

připraveno,

není dosud naplněn číselník!

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje ”rizikové faktory”

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_du

e

?

datum vzniku nebo diagnostikování tohoto rizikového faktoru

formát DT

nebo D

pokyny:

může být diagnostikováno opakovaně (potvrzení)

 

dat_up

e

 

?

datum ukončení platnosti tohoto rizikového faktoru

formát DT

nebo D

 

nové od

4.25.01

dat_ak

e

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

nevyužívá se,

projekt nebyl realizován

zrušeno

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku rizikové faktory

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

4.16.01

doplnění

pokynu

 

iid

 

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

ind_oprav_sd

a

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

urfAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*urf

poznámka k celému bloku:

Informace sdělované v tomto bloku jsou nezávislé na blocích an a dg (nesmí být v rozporu). Nepatří sem alergie - viz ua.

Původně bylo sdělováno pouze volným textem, od verze 4.16.01 je důraz kladen na formalizované sdělování za pomoci bloku urff, které je pouze takto zpracovatelné v rámci projektu Patient Summary. Úpravy provedené ve verzi 4.16.01 umožňují původní i novou formu.

 

typ

seznam hodnot:

U = neznámá informace (není známo, informace je nedostupná - tj. mohou i nemusí být přítomné rizikové faktory)

N = nejsou známé žádné rizikové faktory (žádné aktuální problémy)

RF = rizikový faktor je přítomen, je formalizovaně popsán v bloku urff (případný údaj v elementu u_rf se ignoruje)

RN = rizikový faktor je přítomen, je popsán v elementu u_rf (neformalizovaně, samostatně)

RS = rizikové faktory přítomny, jsou popsány v elementu u_rf sumárně (pouze textově a jen v jednom volání bloku urf) - původní již nevhodná forma!

 

pokyny:

Pokud je typ = U, nebo N, nebude přítomen blok urff, ani element u_rf.

Pokud je typ = RF, ignoruje se případné sdělení v u_rf, pokud je typ = RN, ignoruje se případné sdělení v bloku urff.

 

poznámky:

Stav praxe až do zavedení elementu typ (ve verzi 4.16.01) odpovídal variantě RN, nebo RS (nekorektní leč užívaná forma).

Pro sdělení rizikových faktorů pro potřebu projektu Patient Summary je použitelná pouze varianta RF (případně U a N).

Pokud je typ = U, nebo N, nebo RS, bude blok urf volán pouze 1x.

Pokud je typ = RF, nebo RN, může být blok urf volán opakovaně pro jednotlivé sdělované rizikové faktory, přičemž je možné sdělit rizikový faktor nejprve formalizovaně (RF) a pak doplnit i neformalizovaně (RN), není-li dosud možné sdělovat vše formalizovaně.

 

 

urf

pokyny:

Každý rizikový faktor je uváděn v samostatném záznamu - blok urf se opakuje.

 

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)