*oc - očkování

Záznam o očkování - souhrn.

 

{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

 1

1

typ sdělované informace

U, P, D, A

viz seznam hodnot

pokyny:

pokud je typ = "U", není sdělován blok ocz

nové od 4.16.01

garant_dat

e

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

poznámky:

viz garant_dat - poznámky

ocz

e

*

očkování

 

pokyny:

jednotlivá provedená očkování

(pokud jsou známa - viz typ)

od 4.16.01 nepovinné

dat_ak

e

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

nevyužívá se,

projekt nebyl realizován

zrušeno

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku

 

formát DTS

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele, pokud je v IS odesílatele uvedeno jako souhrn; jednotlivá dílčí očkování jsou sdělována blokem ocz, v němž se uvádí příslušný iid

nové od 4.18.03

ocAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*oc

poznámky k celému bloku:

Struktura byla schválena pracovní skupinou pro dětské očkování při Pediatrické společnosti ČLS (6/2005).

Data lze transformovat do Patient Summary.

Blok oc je volán pouze z bloku ip.

 

typ

seznam hodnot:

U = informace o očkování nejsou známé

P = je sdělována pouze aktuální informace o právě provedeném (prováděném) očkování

D = jsou sdělované dílčí informace o očkování, jak jsou k dispozici v IS odesílatele

A = jsou sdělované kompletní informace o očkování pacienta

  

garant_dat

poznámky:

Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP"). Jedná se o garanta dat obsažených v následujících blocích - garantuje "informace o očkování" jako celek.