*dg - diagnózy

Informace o diagnózách.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dgz

e

+

diagnózy

 

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku

 

formát DTS

dgAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, hodnoty, poznámky:

 

*dg

informace k celému bloku dg:

Blok nemá vazbu na urgentní informace u, které mají jiný význam a použití (některé informace mohou být duplicitní).

Blok není využíván laboratořemi k automatickému hodnocení výsledků vyšetření - tam je používán jiný způsob sdělování diagnóz (informace mohou být duplicitní).

Blok nemá vazbu na blok pracovních neschopností pn, které mají jiný význam a použití (informace mohou být duplicitní).

Blok nemá vazbu na blok anamnéza an, kde jsou diagnózy uváděné volným textem a jsou připojené pokyny, že formalizovaně budou duplicitně vložené do tohoto bloku dg - dgz.

 

 

Blok dg je volán pouze z bloku ip a ku_z_patsumdat (je „obálkou“ pro blok dgz), z bloků ku_o a ku_z je volán rovnou blok dgz.

 

Při volání z bloku ip či ku_z_patsumdat slouží k přenesení sumární kompletní informace o diagnózách pacienta (zde většinou nejsou sdělovány informace o suspektních diagnózách, diferenciálních diagnózách a jiné „pracovní“ diagnózy patřící spíše do bloků ku).

 

Blok dg společně s vloženým dgz jsou navržené pro toto univerzální použití, rozsah naplnění je dán účelem (smyslem) sdělení.