*jazyk - komunikační jazyk

Komunikační jazyk pacienta.

 

{distribuováno od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

jazyk_klic

a

-10

1

jazyk - kód

[EJAZYK] #!, položka klic

poznámka:

pro češtinu = cs-CZ

 

jazyk_text

a

-60

?

jazyk - text

[EJAZYK] #!, položka nazev

 

 

pref

a

1

?

preferovaný jazyk

P, M

viz seznam hodnot

 

 

a

e

 

?

kontakt na tlumočníka

pokyny:

u neběžných jazyků je cenné uvádět kontakt na tlumočníka;

pracuje se pouze s typem adr. T

 

pozn

a

-80

?

poznámka

volný text

pokyny:

informace k tlumočníkovi

a jiné poznámky k získání údajů

 

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_od

e

?

datum - od

formát

DT, D, MR, R

dle možností

pokyny:

od kdy je údaj platný;

uvádí se s ohledem na tlumočníka

 

dat_do

e

?

datum - do

formát

DT, D, MR, R

dle možností

pokyny:

do kdy je (byl) údaj platný;

není-li vyplněno, platí dosud;

uvádí se s ohledem na tlumočníka

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace údaje

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

 

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

jazykAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*jazyk

pokyny k celému bloku:

Každý údaj je uváděn v samostatném záznamu - blok se opakuje.

 

poznámky:

Informaci vyžaduje též projekt Patient Summary.

 

pref

seznam hodnot:

P = jazyk preferovaný

M = jazyk též možný

Nebude-li pref vyplněno a bude uveden jeden jazyk, považuje se za jazyk preferovaný.

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)