*ld - léčebná doporučení

Léčebná doporučení péče o zdraví. Vychází z požadavků Patient Summary.

 

{distribuováno od verze 4.17.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

1

1

typ informace

U, N, A

viz seznam hodnot

 

 

text

 e

 

 ?

vlastní text sdělení 

 volný text

pokyny:

sděluje se jako volný text

(pdf, rtf, atd.)

 

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace údaje

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné,

jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

ind_oprav_sd

a

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

ldAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*ld

pokyny k celému bloku:

 

Obsahuje textový popis léčebných, rehabilitačních a režimových opatření v následné péči, včetně stanovení cílů a požadavků na jejich monitorování i jinými poskytovateli, za účelem zlepšení kvality života pacienta. Cílem je také edukace pacienta a snížení rizik z nedodržení léčebného režimu. Je určeno pacientovi i lékaři (lékařům). Realizováno volným textem, neformalizováno.

 

typ

seznam hodnot:

U = neznámá informace (informace nedostupná - tj. mohou i nemusí být patřičné údaje)

N = nebyla dosud žádné zaznamenatelné léčebná doporučení

A = sdělovaná léčebná doporučení

 

autor

pokyny:

Za údaje ručí ten, kdo je aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)