*fs - funkční stav

Funkční stav (soběstačnost, invalidita aj. pacienta).  Vychází z požadavků Patient Summary.

 

{distribuováno od verze 4.17.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

1

1

typ informace

U, N, A

viz seznam hodnot

 

 

text 

e

 

?

vlastní text sdělení 

volný text

pokyny:

sděluje se jako volný text

(pdf, rtf, atd.) 

 

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace údaje

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné,

jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

ind_oprav_sd

a

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

fsAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*fs

pokyny k celému bloku:

 

Obsahuje popis schopnosti pacienta samostatně naplňovat základní denní potřeby (denní úkony) - hygiena, péče o tělo atd.

 

Zadávají se hlavně obecně významné dlouhodobě platné informace o tělesném nebo psychickém omezení (např. invalidita, omezená svéprávnost, specifické komunikační problémy aj.).

 

Blok by měl mimo jiné obsahovat textový popis schopností pacienta o sebe pečovat. Mezi hodnocené oblasti patří schopnost (resp. neschopnost) udržovat osobní hygienu, obléci se, dojít si na toaletu, funkční mobilita včetně schopnosti vstát, přemístit se na vozík, uložit se ke spánku, přemisťovat se z místa na místo, schopnost se samostatně najíst, atp. 

 

Realizováno volným textem, neformalizováno.

 

Poznámka:

V datovém bloku ku_o je zavedena položka „hadicap“ - má svůj vlastní účel, není součástí tohoto bloku fs, předpokládá se však vzájemné logické provázání.

 

 

typ

seznam hodnot:

U = neznámá informace (informace nedostupná - tj. mohou i nemusí být patřičné údaje)

N = nebyla dosud žádná zaznamenaná informace o funkčním stavu pacienta

A = sdělovaný funkční stav pacienta

 

autor

pokyny:

Za údaje ručí ten, kdo je aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)