*ku_z_propz_prubh_v - propouštěcí zpráva - průběh hospitalizace

Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.7.6 - průběh hospitalizace - výsledky významných vyšetření 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

výsledky významných vyšetření

A.2.7.6

 

 

dat_vys

e

 

1

datum a čas vyšetření

A.2.7.6.1

formát DT, D

Datový blok dat_xx.

V terminologii DASTA se jedná o datum a čas události (čas odběru vzorku, čas provedení rentgenu, čas vyšetření lékařem atd.) - čas vázaný k pacientovi.

V DS4 - ku_z: dat_prov.

(požadované)

 

idku

a

-40

1

ID klinické události

formalizovaný znakový řetězec

V DS4 - ku_z: idku

 

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

V DS4 - ku_z: iid

 

 

typku

a

-20

1

typ klinické události

[TYP_KU] #!, položka klic

V DS4 - ku_z: typku

 

nazev

e

-80

?

název zprávy

volný text

V DS4 - ku_z: nazev

 

 

vys_stav

e

1

?

stav vyšetření či zprávy

A.2.7.6.2

seznam hodnot:

R=registrovaný

P=předběžný

F=finální

Z=změněný

Interní číselník: R, P, F, Z.

Mapování:

R=registered =dosud nedodaný

P=preliminary

F=final

Z=amended

(požadované)

 

text_puvod

e

 

1

text zprávy původní, vlastní obsah sdělení

 

Datový blok text.

Předává se původní originální text zprávy.

V DS4 - ku_z: text

 

text_uprav

e

 

?

text zprávy upravený pro propouštěcí zprávu

 

Datový blok text.

Pro propouštěcí zprávu může být původní zpráva redukovaná nebo jinak korektně upravená.

 

ku_z_lab

 

e

 

*/

blok pro k. u.

LAB.VYS

(laboratoř)

 

Slouží pro formalizované sdělení všech lab. výsledků uvedených v elementu text_puvod; může být volán opakovaně.

V DS4 - ku_z: ku_z_lab

 

ku_z_pat_n

e

 

/*

blok pro k. u.

PAT.HISTOLOG

PAT.CYTOLOG

 

Slouží pro formalizované sdělení lab. výsledků.vyšetření nádorů;

může být volán opakovaně.

V DS4 - ku_z: ku_z_pat_n

 

ku_z_rdg

e

 

/*

*blok pro k. u.

RDG (obecně)

 

Fakultativně slouží pro zaslání RDG vyšetření, pokud není zasíláno v příloze textové zprávy.

V DS4 - ku_z: ku_z_rdg

 

vys_v_snomed

e

 

/*

formalizovaný zápis výsledku dle SNOMED CT

 

Fakultativně slouží pro zaslání formalizovaných výsledků svázaných se zprávou text_puvod.

Návrh řešení,

předloženo k debatě, zda lze takto připustit a realizovat.

 

idku_ref

e

 

*

reference na příslušné ku_z

 

Reference na příslušný blok ku_z, v němž je tato zpráva kompletní.

 

pracovnik

e

 

*

provádějící osoba

A.2.7.6.6

 

Datový blok pracovník.

V DS4 - ku_z: p_pracovnik

(provádějící pracovník).

(požadované)

 

pracoviste

e

 

?

provádějící pracoviště

 

Datový blok pracoviště.

V DS4 - ku_z: p_pracoviste

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

V DASTA je tato problematika řešena s mírně odlišnou filozofií, proto je navržena jiná konstrukce sekce A.2.7.6.

Konstrukce navržená v Data Set CZ HDR je v níže uvedené tabulce TAB 1. Je uvedena jen pro prvotní informaci řešitelů a jako pomůcka pro budoucí mapování.

 

Poznámka:

Samostatnou oblastí k následnému dořešení jsou výsledky vyšetření (zejména laboratorní vyšetření), jejich vhodné standardní zpracování do propouštěcí zprávy a připojování referencí na příslušná ID klinických událostí.

 

 

TAB 1 - Původní návrh datového bloku dle Data Set CZ HDR včetně původních popisů a vazby na datový blok ku_z DASTA

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

DS 4.25.01

 

 

 

 

výsledky významných vyšetření

A.2.7.6

 

 

Výsledky významných funkčních, diagnostických a zobrazovacích vyšetření pro zajištění kontinuity péče, provedených v průběhu hospitalizace. Výsledky objednané, ale dosud nedodaných vyšetření (status = "registered") by měly být prezentovány odděleně od výsledků již dodaných.

 

 

dat_vys

e

 

?

datum a čas vyšetření

A.2.7.6.1

formát DT, D

Datový blok dat_xx.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(požadované)

blok ku_z: dat_prov

V terminologii DASTA se jedná o datum a čas události

(čas odběru vzorku, provedení rentgenu, vyšetření lékařem atd.) - čas vázaný k pacientovi.

vys_stav

e

 

?

stav vyšetření

A.2.7.6.2

Číselník

interní:

R=registrovaný

P=předběžný

F=finální

Z=změněný

Mapování

na HDR:

R=registered =dosud nedodaný

P=preliminary

F=final

Z=amended

(požadované)

blok ku_z: fazespec

R = ZR

P = ZP

F = ZF

Z = ZO

vys_text

e

 

?

výsledek vyšetření textem

A.2.7.6.3

volný text

Textový popis vyšetření a jeho výsledku.

(volitelné)

v DS4

řešeno

jinou formou

vys_popis

e

 

?

popis vyšetření

A.2.7.6.4

 

Popis typu vyšetření textem a/nebo kódem. Popis typu vzorku, datum a čas odběru, pokud jde o vzorek.

NČLP, SNOMED CT, RADLEX

(požadované)

v DS4

řešeno

jinou formou

vys_formal

e

 

?

výsledek vyšetření formalizovaně

A.2.7.6.5

 

Formalizované vyjádření výsledku vyšetření obsahující výslednou hodnotu (kód, text, číselnou hodnotu), jednotku měření a interpretaci, případně také odpovídající referenční meze. Obsah se bude lišit v závislosti na typu vyšetření.

NČLP, SNOMED CT, UCUM

(požadované)

v DS4

řešeno

jinou formou

ID_vys

e

 

*

ID sdělovaného vyšetření

 

Výčet ID souvisejících vyšetření.

blok ku_z:

idku, (iid)

prov_pracovnik

e

 

*

provedl

A.2.7.6.6

 

Datový blok pracovník.

(požadované)

blok ku_z:

p_pracovnik