*lopk - požadavek na vyšetření mikrobiologické

Požadavek na vyšetření - objednávka mikroskopického, kultivačního či PCR vyšetření mikrobiologického.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

klic_nclp

a

5

1

klíč objednávané položky

[NCLPPOL] #!+, položka klic

pokyny:

1. jen pro položky NČLP jejichž ”vznik” = K

2. viz klic_nclp - pokyny

urg

a

1

?

urgentnost zpracování požadavku

[LOUP] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

1. implicitní = R (rutina)

2. viz urg - poznámky

Od verze

DS4.26.01

doplněna hodnota „P“

 

Pokyny a upozornění:

viz 01

 

systspec_kod

a

-16

?

systém + specifikace - kód

[NCMPSPM] #!, položka klic16

pokyny:

lokalizace a podrobnější určení ”odkud” podle číselníku specifikací

poznámky:

viz 02

nové od 04.26.01

spec_kod

a

-8

?

specifikace k systému - kód

[NCMPSPM] #!, položka klic

pokyny:

lokalizace a podrobnější určení ”odkud” podle číselníku,

od DS 4.26.01 řešeno atributem systspec_kod

od 04.26.01

zrušeno, nahrazeno atributem systspec_kod

spec_text

a

-55

?

specifikace k systému - text

[NCMPSPM]

položka N55, nebo kratší N32

pokyny:

text je svázaný s kódem ”systspec_kod” - údaj z číselníku;

poznámky:

viz 02

subspec_text

a

-55

?

subspecifikace

volný text

pokyny:

1. upřesnění specifikace, doplnění (upřesnění) lokalizace místa odběru

2. viz subspec_text - pokyny

ziskmat_kod

a

-8

?

způsob získání materiálu - kód

[NCMPZZM] #!, položka klic

pokyny:

1. způsob získání podle číselníku

2. viz 03

ziskmat_text

a

-55

?

způsob získání materiálu - text

[NCMPZZM]

položka N55,

nebo kratší N32

pokyny:

1. text je svázaný s kódem ”ziskmat_kod” - údaj z číselníku;

2. viz 03

poznámky:

fakultativní

lopok

e

*

specifikace objednávky vyšetření

 

pokyny:

formalizovaná specifikace objednávky s případným doplňujícím sdělením

poznámky:

viz lopok - poznámky

 

 

 

 

 

Následující část je připravována.

Ve vazbě na HL7 FHIR.

 

Viz níže poznámky 04.

 

 

Připravováno pro mapování na HL7 FHIR, bude upřesněno.

 

specimentype

e

 

?

Specimen type

(druh vzorku)

 

 

Reprezentuje entity, které jsou odebrané za účelem vyšetření.

 

Připravováno do další verze.

 

 

 

v jednání

bodypart

e

 

?

Body structure

(anatomická struktura těla)

 

 

Reprezentuje anatomickou strukturu na těle (v těle).

Např. rektum, ledvina, oko…

 

Připravováno do další verze.

 

 

 

 

v jednání

laterality

e

 

?

Laterality

(lateralita)

 

Lateralita.

 

Připravováno do další verze.

 

 

v jednání

morphology

e

 

?

Morphological abnormality

(morfologická abnormalita)

 

Reprezentuje „abnormální“ struktury v těle, tj. ty, které nejsou ve fyziologickém stavu běžnou součástí (absces, hematom, cysta, chirurgická rána aj.).

 

Připravováno do další verze.

 

 

 

 

 

 

v jednání

device

e

 

?

Device

(zařízení)

 

Vyšetřované zařízení, přístroj, fyzický objekt (drén, elektroda, katetr aj.).

 

Připravováno do další verze.

 

 

 

 

v jednání

procedure

e

 

?

Collection procedure

(procedura)

 

 

Reprezentuje aktivity vykonávané v průběhu zdravotní péče (odběr stěru z kůže, výplach bronchu, peritoneální dialýza aj.).

 

Připravováno do další verze.

 

 

 

 

 

v jednání

 

 

 

 

 

 

 

 

lopkAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]  [Příklad2]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

Pro práci s číselníky (NČLP, systémy aj.) je vhodné používat program ČLP (nebo systém SLP), či jiné vhodné nástroje, v hypertextové formě jsou číselníky pouze informativní, jsou zobrazovány pouze základní informace!

 

 

*lopk

poznámky k celému bloku:

Část bloku je vracena společně s výsledky v bloku vrk (viz poznámka 01).

 

Viz informace k mikrobiologickým blokům, kde jsou základní informace o vazbě objednávek na nálezy a vztazích položek

a mikrobiologická vyšetření v NČLP a DS, kde jsou základní informace o položkách NČLP pro mikrobiologii a příklady řešení v DS.

 

klic_nclp

pokyny:

Klíč položky NČLP, jejíž ”vznik” = K .

Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

Z klíče je jednoznačně určen vyšetřovaný systém, z kterého vyplývá určení materiálu (vzorku).

Jedná se o základní určení ”co je vyšetřováno” = zaslaný ”materiál”. Viz číselník mikrobiologických systémů [NCMPSYST].

Z klíče je také jednoznačně určena procedura = ”požadavek” = ”objednávka”. Je-li to potřeba, lze objednávku ještě specifikovat prostřednictvím fakultativního bloku lopok.

 

urg

obsah číselníku LOUP:

Urgentnost požadavků (řazeno od nevyšší k nejnižší):

V = vitální indikace (nejvyšší stupeň urgentnosti, např. ohrožení na životě) - pokud tento typ IS nepodporuje, zpracuje se jako „statim“

S = vše je statim (vysoký stupeň urgentnosti)

P = přednostně (zrychlený režim, např. pacient čeká na výsledky) - pokud tento typ IS nepodporuje, zpracuje se jako „rutina“

R = vše je rutina (implicitní)

K = statim i rutina (v DS4 již zrušeno)

 

poznámky:

Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku ku_o_lab (v DS3 lo).

Číselník LOUP je společný pro všechny gesce.

 

subspec_text

pokyny:

Další dourčení specifikace (lokalizace míst aj.) systému lze zapsat neformalizovaně volným textem do ”subspecifikace”.

 

lopok

poznámky:

Specifikace objednávky vyšetření je fakultativní. Ve většině případů bude objednávka jednoznačně určena příslušnou procedurou položky ”klic_nclp”. Viz  lopok.

 

 

01

Položky uvedené v tabulce za touto poznámkou až po element lopok, jsou vraceny při zasílání nálezu - jsou jeho nedílnou součástí!

 

 

02 - poznámky společné pro systspec_kod, spec_text:

Specifikace systému je svázána s číselníkem mikrobiologických systémů NCMPSYST.

Číselník může obsahovat specifikaci pro každý systém užívaný v mikrobiologii (pokud to je potřebné).

Specifikace nemusí být uváděna (podle konkrétního případu).

Pracuje se s klíčem “klic16” (obsahuje klíč systému+specifikace systému - jednoznačné určení).

Jedná se o podrobnější formalizované určení ”odkud”. Podrobnější lokalizaci lze sdělovat v atributu subspec_text.

Textové vyjádření je fakultativní, zasílá se s ohledem na prohlížecí nástroje (jedná se o duplicitní údaj z číselníku).

 

Poznámka:

V bloku lop jsou z historických důvodů odpovídající atributy označeny mírně odlišně:

„syst_sp_klic“ - odpovídá „spec_kod“ z tohoto bloku a „subsp_text“ - odpovídá „subspec_text“,

„ziskmat_kod“ - odpovídá ziskmat_klic

 

 

03 - pokyny společné pro ziskmat_kod, ziskmat_text:

Způsob získání materiálu. Zadává se vždy jen formalizovaně - údaj z číselníku.

Textové vyjádření je fakultativní, zasílá se s ohledem na prohlížecí nástroje (jedná se o duplicitní údaj z číselníku).

 

 

04 - pracovní poznámky k připravovaným novým položkám:

 

Specimen Type:

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCEG/Specimen

 

Body Structure:

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCEG/Body+Structure

 

Morphologic abnormality:

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCEG/Morphologic+Abnormality+Modeling

 

Device:

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCEG/Physical+Object

 

Collection procedure:

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCEG/Procedure