Označení číselníku v DS

NCLPVZNK

Název číselníku v DS

Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku.

Název souboru v DS

nclpvznk.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Vznik

Využívá se v DS

v mnoha blocích pro objednávání a sdělování formalizovaných položek:

ku_o_lab, ku_z_lab, lip, lod, lop, sci, vrn

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPVZNK

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPVZNK

Poznámka

 

Popis:

Číselník významný z hlediska konstrukce NČLP.

Číselník definuje základní kategorie položek dle jejich vzniku anebo zpracování.

Nejvíce zastoupenou a podrobně řešenou kategorií jsou položky mající vznik = M (měřené).

 

Číselníkem definované kódování je používáno v [NCLPPOL] - popis (DSBACne však v LCLPPOL).

Spolupracující IS musí číselník respektovat a musí zajistit příslušnou realizaci potřebných funkcí.

 

Podrobněji - viz: 

Typy položek NČLP z hlediska vzniku, popis

Vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR"