Označení číselníku v DS

NCLPVEOV

Název číselníku v DS

Číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření.

Název souboru v DS

nclpveov.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Varianty pro elektronické objednávání vyšetření

Využívá se v DS

jen nepřímo v loi a lop

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPVEOV

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPVEOV

Poznámka

 

Popis:

Varianty pro realizaci objednávek typu (zjednodušeno):

1. - laboratorní objednávky typu “A”, “B” a kombinace (viz blok lop v bloku loi)

2. - nelaboratorní objednávky (“R”)

3. - nelze objednávat (“  ”)

 

Číselník definuje množinu přípustných hodnot uložených v položce DSEOBJ v číselníku [NCLPPOL].

Definice jsou připraveny na národní úrovni, lokálně je nelze měnit.

S číselníkem pracuje program ČLP a systém SLP.

Využití číselníku v LIS a NIS je fakultativní.