*pracovnik - informace o žádajícím nebo žádaném či provádějícím resp. akceptujícím pracovníkovi

Žádající nebo žádaný či provádějící respektive akceptující pracovník. Pouze pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

titul_pred

e

-35

?

titul(y) před jménem

 

volný text

 

 

jmeno

e

-24

?

jméno

 

volný text

 

 

prijmeni

e

-35

1

příjmení

 

volný text

 

 

titul_za

e

-35

?

titul(y) za jménem

 

volný text

 

 

icl

a

8

?

IČL

identifikační číslo lékaře

 

číslo

poznámka:

bývalé označení, které VZP sice zrušila a nahradila IČP, ale které je stále v praxi lokálně využíváno a může být v budoucnosti opět zavedeno; fakultativní údaj

 

odbornost

a

3

?

odbornost pracovníka

 

 [ODBORN]

 

poznámky:

viz odbornost - poznámky

nové od

DS 4.07.01

id_pracovnik

a

-20

?

identifikace pracovníka lokální

volný text

pokyny:

zadává se údaj dle domluvy komunikujících stran

sjednocení

atributů

v DS4.07.01

id_clk

a

10

?

ID přidělované ČLK

číslo

pokyny:

1. tzv. evidenční číslo

2. fakultativní údaj

nové od

DS 4.08.05

 

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*pracovnik

poznámky k celému bloku:

Blok je volán z bloků typu klinická událost ( ku_o, ku_z, ku_a a auzku), slouží jen pro DS4.

 

Údaje se váží k pracovišti pracovníka - viz  pracoviste .  (Při použití na Slovensku - viz  pracoviste_sk .)

 

 

Poznámka:

Z historických důvodů (transformace DS2, DS3, DS4) se v DS4 ještě využívají tyto obdobné bloky:

autor            (v dgz, lez, reakce, text, ua, uks, uot, urf, utm, ku_z_lab)

garant_dat   (v dasta, an, ku_z, u, lek, oc, zzs_vl)

odeslal         (v ku_z_lab)

 

Pracoviště a event. pracovník je také uváděno v blocích pm, is, a.

 

 

odbornost

poznámky:

uvádí se údaj z číselníku odborností vydávaného ÚZIS ČR přebíraného od VZP (fakultativní).