Výběr autora (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro výběr (změnu) aktuálního autora, který pracuje s programem SLP. Dialog se objeví automaticky při startu programu SLP. Lze jej též vyvolat z menu Systém programu SLP.

 

 

 

 

Autor - pole pro zadání dvoupísmenného kódu autora. Pokud je kód zadán, bude v modře podbarveném textovém poli za kódem automaticky zobrazeno jméno autora.

 

Autor - modře podbarvené pole pro zobrazení jména vybraného autora. Zobrazené jméno vybraného autora nelze měnit. Změna je možná buď pomocí zadání dvoupísmenného kódu autora, nebo pomocí tlačítka "Změna".

 

Změna - tlačítko pro změnu vybraného autora. Po jeho aktivaci se objeví dialog se seznamem všech "živých" autorů (těch, kteří mají v číselníku autorů vyplněné jméno).

 

 

Autoři jsou setříděni podle jména. Nejprve najděte v seznamu požadovaného autora. Klikněte do řádku, který obsahuje jeho jméno. Autora vyberete pomocí tlačítka Výběr. Jméno nově vybraného autora se objeví v poli Jméno. Tlačítkem Zpět se vrátíte do základního dialogu pro výběr autora s tím, že nedojde ke změně vybraného autora.

 

Poznámka:

Informace o autorech jsou uloženy číselníku autorů. Číselník autorů spravuje pomocný uživatel s kódem ** (správce nastavení). Ostatní uživatelé nemohou do číselníku autorů zasahovat. Každý uživatel smí pouze zadat, případně změnit heslo, které zabezpečuje jeho přístup k programu SLP. Správce nastavení zadá pro všechny uživatele programu SLP k jejich určenému kódu jméno zkrácené i plné, funkci a nastaví přístupová práva (v dialogu pojmenováno "úroveň"), případně přístupová práva k informacím v menu Agenda.

 

Heslo - pole pro zadání hesla pro vybraného autora. Při zadávání hesla se místo zadaných znaků objevuje znak *. Pokud nemá vybraný autor v číselníku autorů zadáno žádné heslo, pole se nevyplňuje.

 

Poznámka:

Přístup k programu SLP lze pro každého autora chránit heslem. Své heslo si každý autor nastaví sám v číselníku autorů.

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

OK - tlačítko pro potvrzení výběru autora. Nově vybraný autor se stane aktuálním autorem programu SLP (jím provedené změny budou "podepsány" jeho kódem). Oprávnění autora ke změnám v jednotlivých oblastech programu SLP je dán jeho přístupovými právy. Pokud není vybrán žádný autor nebo není zadáno správné heslo, objeví se hláška

 

 

a program SLP bude ukončen.

 

Storno - ukončení dialogu pro výběr autora beze změny aktuálního autora