Stav (položky, škály, dokumenty)

 

Technický popis

 

 

Zobrazení informací o stavu položky NČLP.

 

Dialog obsahuje základní informace o stavu národní položky:

- stav položky (rozpracováno, dokončeno, zkontrolováno, schváleno)

- datum jejího založení a autor, který položku založil

- datum poslední aktualizace položky a autor, který položku aktualizoval

- datum kontroly položky a kdo položku kontroloval

- datum schválení položky a kdo položku schválil

- interval platnosti schválené položky (platí od, platí do)

- aktuálnost položky (aktuální, obsoletní, neaktuální)

 

Poznámka:

Použitím tlačítka Oprava můžete editovat všechny údaje o stavu lokální položky NČLP.

 

Dialog pro popis stavu je shodný pro položky NČLP, LČLP a škály. Mírně odlišný je pouze dialog pro popis stavu dokumentů a repetitorií. Dialog pro dokumenty navíc obsahuje interval revizí dokumentů, datum ukončení platnosti minulé verze dokumentu a datum příští revize dokumentu.