Literatura pro národní položky, lokální položky a škály

 

Technický popis

 

 

Informace o literatuře, která byla použita k vytvoření definice národní položky.

 

Literatura pro národní položku se vybírá z číselníku literatury. U vybrané literatury lze upřesnit čísla stránek, na kterých lze nalézt informace k aktuální národní položce.

 

Poznámka:

Informace o literatuře lze připojit i k položkám lokálního číselníku (LČLP) a ke škálám.

 

Poznámka:

Standardně udržuje seznam literárních citací pro lokální položky a škály autor s přístupovými právy SLC (stejně jako ostatní údaje o lokálních položkách a škálách). V číselníku autorů, záložce "Přístupová práva" lze ale i pro autora s přístupovými právy SLD nastavit, že smí editovat literární citace v lokálních položkách a škálách.