Zpracování seznamu položek NČLP do RTF souboru (technický popis)

 

            Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro zpracování seznamu položek NČLP do RTF souboru.

 

Poznámka:

Soubor typu RTF je textový soubor, který lze editovat běžným textovým editorem, například Wordem.

 

 

 

Formulář - výběr formuláře ze seznamu formulářů pro položky NČLP, pomocí kterého budou zpracovávány položky NČLP

 

Třídění - třídění zpracovávaných položek NČLP ve výsledném RTF souboru. V současné verzi je nabízena pouze jedna možnost: třídění dle názvu komponenty, kódu systému a kódu procedury

 

Filtrování - sekce pro zadání filtrovacích podmínek, které budou uplatněny na položky NČLP při zpracování do RTF souboru. Všechny zadané filtrovací podmínky se "sečtou", tzn. pokud je zadán např. Gesce = B a Vznik = M, do výstupu se dostanou pouze položky NČLP se zadanou gescí a vznikem.

 

Přepínač stavu a aktuálnosti položek NČLP (bez titulku)

 Možné hodnoty jsou:

• Aktuální položky, škály, dokumenty - do výstupu se dostanou pouze položky NČLP schválené a aktuální (stejné pravidlo platí pro připojené škály a dokumenty SOP)

Zkontrolované, nebo aktuální položky škály, dokumenty - do výstupu se dostanou pouze položky NČLP zkontrolované nebo schválené a aktuální (stejné pravidlo platí pro připojené škály a dokumenty SOP)

• Položky s vyplněnými údaji "preanalytické fáze" - do výstupu se dostanou pouze položky NČLP, které mají vypněné údaje o preanalytické fázi (je vyplněno jedno z polí "Odběr do", "Poznámka k odběru vzorku", "Pokyny k předanalytické úpravě vzorku", "Maximální čas od získání do zpracování vzorku")

• Položky s vyplněnými škálami - do výstupu se dostanou všechny položky LČLP, které mají vyplněné škály (pole existence škály má hodnotu A, nebo D).

Existenci škály lze editovat.

• Vše - do výstupu se dostanou všechny položky NČLP

 

Gesce - nejvýše jedna z gescí z číselníku typů národních gescí. Pokud je gesce zadána, do výstupu se dostanou pouze položky NČLP, jejichž gesce odpovídá zadané gesci.

 

Vznik - nejvýše jedna z hodnot z číselníku typů položek z hlediska vzniku. Pokud je vznik zadán, do výstupu se dostanou pouze položky NČLP, jejichž vznik odpovídá zadanému vzniku.

 

Autor - kód autora (2 znaky). Pokud je autor zadán, do výstupu se dostanou pouze položky NČLP, jejichž autor odpovídá zadanému autorovi

 

Procedura - kód procedury (8 znaků). Pokud je procedura zadána, do výstupu se dostanou pouze položky NČLP, jejichž kód procedury odpovídá zadané proceduře.

 

Kategorie - (8 znaků). Pokud je kategorie zadána, do výstupu se dostanou pouze položky NČLP, jejichž kategorie odpovídá zadané kategorii.

 

Kontrola - přepínač pro potřebu správce národního číselníku. Nastavenou hodnotu "Vše" neměňte.

 

Přístup k položce - přepínač pro filtrování položek NČLP na základě hodnoty pole "Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního" (záložka Vztah k lokálnímu číselníku).

Přepínač má 5 hodnot. První 4 hodnoty se shodují z výše zmíněným přepínačem "Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního" (záložka Vztah k lokálnímu číselníku). Pokud je vybrána některá z těchto hodnot přepínače, pak se do výstupu dostanou pouze položky NČLP, jejichž hodnota odpovídajícího přepínače je stejná. Pokud je vybrána pátá hodnota (všechny položky), do výstupu se dostanou všechny položky NČLP.

 

 

Soubor - zpracovaný seznam položek NČLP bude uložena pod zadaným jménem v adresáři TEXTY programu SLP. Příponu "RTF" doplní systém. Délka jména souboru je omezena na 8 znaků. Pro minimalizaci problémů při tisku dokumentů je vhodné volit jméno souboru, které odpovídá konvencím pro jméno souboru, které platily v operačním systému MS-DOS, tj. jméno souboru by mělo mít délku nejvýš 8 znaků, nemělo by obsahovat znaky s diakritikou a mělo by být tvořeno pouze písmeny a číslicemi.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

OK - tlačítko pro zahájení zpracování seznamu položek NČLP do RTF souboru. Průběh zpracování je komentován - vypisuje se čítač počtu zpracovaných položek NČLP.

 

Storno - ukončení dialogu pro zpracování seznamu položek NČLP do RTF souboru bez vytvoření RTF souboru.