Číselník typů formátů hodnot

 

Technický popis

 

 

Formát hodnoty je bezprostředně svázán s typem položky z hlediska dialogu. Definuje formu a formát zobrazení příslušné hodnoty odpovídající položky NČLP (LČLP) - například počet desetinným míst čísla.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Formát hodnot" 

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Formát hodnot zadává národní autor (ANC, SNC) při definování nové položky národního číselníku. Zadaný formát hodnoty se přenese i do lokální položky. V dialogu pro lokální položky je formát hodnoty zobrazen v záložce "Lokální číselník". Formát hodnoty lokální položky smí editovat lokální autor (SLC). Formát hodnoty lze zobrazit v laboratorní příručce.